YÖK’ün kuruluşu

Kuruluşunun 31. yıl dönümünde YÖK’ün üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayan, kalite standartları belirleyerek denetleyen bir kurum haline dönüştürülmesi planlanıyor.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2013 Yılı Programı’nda düşünme, algılama, problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, öz güven, sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü bilgi toplumunun gereklerini haiz bireylerin yetiştirilmesinin eğitimin temel amacı olduğu belirtildi.

Bu kapsamdaki politika öncelikleri ve tedbirlerle ilgili Yükseköğretim Kurulu’na ilişkin de yapılması planlanan bazı çalışmalara yer verildi.

Buna göre, YÖK üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, kalite standartları belirleyerek denetleyen bir kurum haline dönüştürülecek. Üniversiteler, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda idari ve mali özerklikleri artırılmak suretiyle yükseköğretim sisteminin rekabetçi bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

Bu kapsamdaki çalışmalarla yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlıklar tamamlanacak. YÖK, MEB, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yapacak. Gelecek yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalarla YÖK düzenleme, yönlendirme, koordinasyon, planlama ve denetimden sorumlu bir yapıya dönüştürülecek. Kurumsal kapasitesinin uzmanlığı esas alacak şekilde geliştirilmesinin yanı sıra üniversitelerin idari ve mali açıdan özerk, hesap verebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

-Üniversiteler yörelerinin potansiyeline göre uzmanlaşacak-
Üniversitelerin uzmanlaşacakları alanları belirlemeye yönelik stratejiler de hazırlanacak. Yine YÖK’ün sorumluluğunda ilgili kurumlarla yapılacak çalışmada, hazırlanacak araştırma altyapısı ve öğretim üyesi envanterine dayanarak üniversitelerin bulunduğu yörelerin potansiyellerine uygun uzmanlaşmaları gözetilecek. Bu çerçevede akademik personel ve harcama politikası etkili şekilde kullanılacak.

Ayrıca öğretim elemanı açığı da giderilecek. Yurt genelinde daha dengeli dağılımı sağlanacak. Yapılan çalışmalarda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı etkin bir şekilde uygulanacak. Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olumsuzlukları gidermek için uzaktan eğitim imkanları kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacak.

-Yeni kanun taslağı çalışması-
Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısını artırmak suretiyle yeni üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı azalacak. Kısmi zamanlı ders verme özendirilecek.

Araştırma görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek. Özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyeliğini teşvik edici düzenlemeler yapılacak.

Öte yandan YÖK, yeni kanun taslağı çalışmasını da görüş almak üzere kamuoyuyla paylaştı. Taslak çalışmalarını paylaşmak, bilgi ve görüş almak için kurulun bünyesinde ’yeniyasa.yok.gov.tr’ internet sitesi oluşturuldu. Taslak çalışmasına göre, Türkiye Yükseköğretim Kurulu olacak kurulun görevleri arasında yükseköğretim stratejisini uluslararası standartlara ve ulusal eğitim politikalarına uygun biçimde belirlemek, yükseköğretim kurumlarının kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması konularında Bakanlar Kurulu’na teklifte bulunmak yer alıyor.

-YÖK’ün kuruluşu-
Yükseköğretim, 1981’de çıkarılan Yükseköğretim Kanunu’yla akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu kanunla tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu çatısı altında toplandı, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürüldü, konservatuvarlarla meslek yüksekokulları üniversitelere bağlandı.

Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa’nın ilgili maddeleriyle görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan YÖK, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline geldi. Anayasa’da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkan sağlandı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.