Yeşilay İle İlgili Yazılar

Yeşilay haftası ile ilgili yazı, Yeşilay ile İlgili Yazılar kısa ve uzun ve güzel

 Yeşilay Haftası

(1 – 7 Mart)

Sigara, alkollü içecekler ve uyuşturucu maddeler beden sağ­lığımıza, ruh sağlığımıza, ahlakımıza ve yaşadığımız topluma zarar verir, Aile birliğimizi, huzurumuzu bozar ve bütçemize yük getirir.

Alkollü içecekleri içmeyi sürekli alışkanlık hâline getiren insan­lara alkolik denir, Alkolik insanlar alkollü içki içmeden duramazlar, Alkollü oldukları zamanlarda hareketlerini ve düşüncelerini kontrol edemezler. Ailelerini ihmal ederler, iş yerlerinde düzenli çalışa­mazlar. Bunun sonucunda hem aile birliktelikleri biter hem de işle­rinden atılırlar.

yesilayhaftasi

Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri kullanan insanla­rın sinir sistemleri bozulur, isteseler de davranışlarını kontrol ede­mez, sinirli olurlar, İçki, sigara ve uyuşturucu maddeler insanlarda sindirim bozukluğuna, mide rahatsızlığına, vereme, karaciğer has­talığına, felç hastalığına, kalp rahatsızlığına, damar sertliğine, ak­ciğer ve gırtlak kanserine, cilt bozukluğuna ve unutkanlığa neden olur. Alkol veya uyuşturucu başka bir madde alarak araç kulla­nanlar, sonu ölümle biten trafik kazalarına neden olmaktadırlar.

İçki, sigara ve uyuşturucu, genellikle özenti sonucu kullanıl­maya başlanmaktadır. Bazen gençler, büyüdüklerini çevrelerine kanıtlamak için de bu zararlı maddeleri kullanmaya başlıyorlar. Bir süre sonra da genç yaşta hasta olup yaşamlarına zor koşullar­da devam ediyorlar.

Sigara; İştahı keser, besinlerin vücutta sindirimini güçleştirir, dişleri sarartır. Akciğerlerde bronşları doldurur, öksürmelere neden olur. Sigaranın akciğer ve gırtlak kanserine yol açtığı kabul edil­mektedir.

Uyuşturucu maddeyi taşımak, bulundurmak ve yetiştirmek yasalanmızca yasaklanmıştır. Uyuşturucu maddelerin bir bölümü ilaç yapımında kullanılır. Bu amaçla laç fabrikalarında bazı uyuş­turucu maddelerin kullanımına hükümet belli koşullarda İzin ver­miştir.

Sağlıklı toplumlar, sağlıklı beden ve ruha sahip bireylerden oluşur. Anayasa’mızın 58. maddesinin 2. bendinde “Devlet genç­leri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden suçluluk, ku­mar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten (bilgisizlikten) korumak için gerekli tedbirleri alır.” denilerek devletimizin konuya ve gençlerimize verdiği önemi vurgulamıştır, Kötü alışkanlıklara alışan insan, kendini hasta kabul etmez. Ancak kendisini bu alış­kanlıklardan da kurtaramaz. Çünkü çeşitli biçimlerde kanımıza karışan zararlı maddeler, kullananı o maddelere karşı bağımlı ya­par, Kişi, o maddeyi kullanmayınca huzursuz olur. Sağlıklı yaşama geçme ve bağımlılıktan kurtulmak, kendi elindedir. Peygamberi­miz, “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” ve “içki ilaç değH, bilakis hastalık vericidir.” demiştir.

İnsanlık için bu kadar zararlı olan İçki, sigara ve uyuşturucu­nun bataklığına düşmeden, bilinçli davranmalıyız. Bu konuda çevremizdekileri de uyarmalıyız.

Yurdumuzda sigara, alkollü içki ve uyuşturucu madde kulla­nılmasına karşı olanlar 5 Mart 1920 tarihinde Hilal-i Ahdar adıyla bir cemiyet kurdular, Bu cemiyet daha sonra Yeşilay adını almış­tır, 1934 yılında Atatürk’ün başkanlığında toplanan Bakanlar Ku­rulu, Yeşilayı yurt genelinde hizmet veren yararlı bir dernek olarak kabul etmiştir, insanlara, aileye ve topluma zararlı olan alkollü iç­ki, sigara ve uyuşturucuların kullanımını insanları eğiterek önlemek isteyen Yeşilay Derneğinin simgesi, beyaz zemin üzerinde yeşil bir aydır,

Yurdumuzun dört bir köşesinde yararlı çalışmalar yapan Yeşi­lay Derneği, her yılın 1 – 7 Mart tarihleri arasındaki haftanın Yeşi­lay Haftası olarak kutlanmasına karar vermiştir. Hafta süresince okullarımızda resim, müzik, kompozisyon, konferans, afiş ve film­lerde alkollü içkilerin, sigaranın ve uyuşturucu maddelerin insan­lara ve çevreye verdiği zararlar anlatılır, “Ağaç yaşken eğilir.” atasözündeki gibi öğrencilerin bu yaşlarda bu konularda eğiti­lerek ileriki yaşlarında sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapılır.

Yeşilay ile ilgili yazı ve Yeşilay Haftası ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.