Yazının İcadı Hangi İhtiyaçlar Doğrultusunda Gerçekleşmiştir

İnsanlık tarihinin en önemli icadı olan yazının hangi ihtiyaçlar doğrultusundan gerçekleştirildiğini bu yazımızda öğrenebilirsiniz.

Tarih çağlarının başlangıcı olarak sayılan, insanlığın medeniyete ulaşmasındaki en önemli araç yazının icadıdır. Yazının icadı tarihçilere göre tarih bilimine kaynaklık eden başlıca metadır. Yazının icadı, insanlar ve devletler arasında ticaret ve alışveriş gibi konuların artmasıyla yaşanan sıkıntıları engellemek için gerçekleşmiştir. Yazının icadı ile ticaret yaşamına düzen gelmiş ve yapılan ticaretlerde yazılı sözleşmeler ile sisteme dökülmüştür. Yıllar geçtikçe yazı tarzlarının değişmesi ve gelişmesiyle beraber teknoloji ve bilimsel çalışmalarda da önemli başarılar elde edilmiştir.

Yazılı iletişim, yani yazının icadı MÖ 3500 yılında Sümer uygarlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Yazı, şekle dayalı bir biçimde uygulanıyordu. Her varlık ve her bir davranış resim ile anlatmaya çalışılıyordu. Harfe dayalı yazı ise MÖ 2000’li yıllarda gerçekleştirildi. İlk dönemlerde yazılar Mısır uygarlığında papirüs diye adlandırılan yapraklar üzerine aktarılmıştı. Bergama’da parşömen kağıdının bulunmasıyla kağıt üzerine ilk defa  yazı yazıldı. Hitit uygarlığı ise yazıyı kayalardan elde edilen tabletler üzerine aktarırdı. 18. yüzyıl başlarında ise selülozdan elde edilen kağıtlara yazılar yazılırdı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.