William Ernest Henley Kimdir

William Ernest Henley Kimdir, William Ernest Henley Eserleri

Henley, William Ernest (d. 23 Ağustos 1849, Gloucester – ö. 11 Temmuz 1903, Woking, Londra yakınları, İngiltere), İngi­liz şair, eleştirmen ve yayın yönetmeni. Yönetmenliğini yaptığı dergilerde 1890’ların birçok ünlü İngiliz yazarının ilk çalışmaları­na yer vermiştir.

Çocukluğunda geçirdiği verem hastalığı sonrasında bir bacağını kaybetti; öteki baca­ğı cerrah Joseph Lister’in çabalarıyla kurta- rılabildi. 1873-75 arasında 20 ay Edinburgh’ da bir hastanede yatmak zorunda kaldı. Şair olarak ün kazanmasını sağlayan şiirleri­ni burada yazmaya başladı. Hastane yaşamı­nı anlatan serbest ölçülü, izlenimci şiirlerini A Book of Verses (1888; Bir Şiir Kitabı) adıyla yayımladı. Öteki tanınmış şiirleri London Voluntaries (1893; Londralı Gönül­lüler) ve In Hospital (1903; Hastanede) adlı yapıtlarında yer alır.

Henley’nin, Robert Louis Stevenson ile uzun süren dostluğu 1874’te hastanede bu­lunduğu sırada başladı; Stevenson, Treasure Island (1881; Define Adası, 1939, 1985) adlı ünlü romanındaki Long John Silver karak­terini bir ölçüde Henley’den esinlenerek çizmiştir.

Hastane dönemi sonrasında yeniden hare­ketli yaşama dönen Henley, geçimini yayın yönetmenliği yaparak sağlamaya başladı. 1889’da Edinburgh’da yayın yönetmenliğini üstlendiği Scots Observer, çıkardığı en başa­rılı dergilerden biriydi. 1891’de Londra’ya taşınarak National Observer adını alan der­gi, siyasal açıdan tutucu olmakla birlikte edebiyat alanında hoşgörülü bir anlayışı savunuyordu. Hardy, Shaw, Wells, Barrie ve Kipling gibi ünlü yazarların ilk yapıtları bu dergide yayımlanmıştır. Genç yazarları yüreklendirici ve koruyucu tutumuna karşı­lık, ulaştığı ünü hak etmeyen kişilere karşı acımasızlığıyla tanınan Henley, T. F. Henderson’la birlikte Robert Burns’ün şiirleri­nin 100. yıl baskısını da hazırladı. Bugün de önemini koruyan yapıt için yazdığı önsözde, daha önceki yaşamöyküsü yazarlarının Burns’ü idealizc etme eğilimine tepki ola­rak, ünlü şairin kişiliğindeki olumsuz yönle­ri abartılı bir biçimde ele aldı. 1888’den sonra Louis Stevenson ile aralarının açılma­sı ve evlendikten 10 yıl sonra doğan tek çocuğu olan kızının ölümü, Henley’nin son yıllarının acı içinde geçmesine neden oldu. Stevenson’ın ölümünden sonra, onun “kirli çamaşırlarını ortaya serme” amacıyla yazdı­ğı makale yüzünden ağır eleştiriler aldı. William Ernest Henley  Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi aktardık.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.