Üreticiler Tüketiciler Ayrıştırıcılar Hakkında Bilgi

Ekosistemde bulunan üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar hakkında kısa bir bilgi vereceğiz.

Tüketiciler; Canlıların tüketen kısmına heterotrof canlılar denir. Heterotrof canlılar, başka canlıların organik yapılarından besilenirler. Tüketici gurubundakiler diğer canlıları kendilerine besin olarak kullanırlar. Kimi tüketiciler sadece üretici olan canlıları tüketir. Bu tür tüketicilere ise otçul veya otobur canlılar denir. Otçul grubuna giren canlılara örnek olarak inek ve tavşan verilebilir.
Kimi tüketiciler ise diğer tüketicileri tüketerek hayatta kalırlar. Bu tür tüketicilere ise etçil veya etobur denir. Etçil tüketicilere örnek olarak ise tilki ve atmaca verilebilir.  Tüketicilerin son grubu ise yaşamlarını hem üreticileri hem de diğer tüketicileri yiyerek sürdürürler. Bu tür tğketicilere ise hepçil canlılar denir. Hepçillere örnek olarak ise ayı ve insan verilebilir.

Üreticiler; Kendi besininin kendi üreten canlılara denir. Diğer bir adları ototrof canlılardır. Üretici canlıların geneli bitkilerdir. Üreticiler fotosentez yardımıyla inorganik moleküllerden, glikoz üretir. Ardından bu öteki organik molekülleri meydana getirirler. Ototrof canlılar inorganik moleküllerden organik molekül elde ederler. Ancak bunun enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç duyulan enerji ise güneş enerjisidir. Bitkiler hücrelerinde bulunan klorofil sayesinde güneş enerjisini elde eder ve besin üretirler.

Ayrıştırıcılar; Ölen bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak, besinlerin yeniden ekosisteme dönmesine yardımcı olan bakteri ve mantarlara denir. Bu ayrıştırıcılar dış ortama salgıladıkları enzimlerle, organik artıkları parçalayarak yeniden kullanılacak biçime dönüşürler. Ayrıştırıcılara örnek olarak ise kimi bakteri ve mantarlar örnek gösterilir.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.