Türklerin Tarih Boyunca İnandıkları Dinler

Türklerin tarih boyunca kullandıkları dinler, tarih boyunca türklerin kabul ettiği dinler konusunda sizlere bilgi aktaracağız.

Tarih boyunca Türkler tarih sahnesine çıktığından bu yana bir çok faklı kültürel özelliklere sahip olan toplumlarla kültürel ve dini etkileşime girmişlerdir ve böylece Türkler o toplumların dinlerini de öğrenerek kimi bazen o dinlere inanmayı tercih etmişlerdir.

Eski Türkler için her ne kadar gök tanrı inancının hakim olduğu söylense de gök tanrı inancının yanı sıra bir çok din Türklerin ilgi alanına girmiştir.

Türklerin kabul ettiği dinler;

Gök Tanrı İnancı; İslamiyet öncesi Türk topluluklarının benimsediği dindir. Bu dini inanış aynı zamanda İslamiyetin temelini oluşturmuştur çünkü gök tanrı inancı ile İslamiyet arasında çok fazla benzerlikler bulunmaktadır.

Budizm; Uygur Türklerinin büyük bir kısmı bu dine mensup olmuştur.

Maniheizm; Uygur Türkleri sayesinde kabul edilen bu din ile Uygur Türkleri savaşçılık ve et yeme özelliklerini kaybetmişlerdir.

Zerdüştlük; Batı Türkistan’da yaşayan bazı Türk toplulukları bu dini benimsemiştir.

Hristiyanlık; Doğu Avrupa’da ikamet eden Türk toplulukları tarafından benimsenen bir dindir.

Musevilik; Hazar Türklerinin mensup olduğu bir dini inanıştır.

İslamiyet; Türklerin kitleler halinde kabule ettiği ve günümüzde de bir çok devletin İslamiyet esaslarına göre yani İslamiyeti benimseyerek yaşadıkları bilinmektedir.

Türklerin Tarih Boyunca İnandıkları Dinler Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.