Türkiye’de Arazi ve Toprak Kullanımı Kısaca

Türkiye’de arazi kullanımı , Türkiye’de arazi ve toprak kullanımı oranları ve özellikleri kısaca konu anlatımı

TÜRKİYE’DE ARAZİ VE TOPRAK KULLANIMI

Türkiye’de arazilerin toplam yüz ölçüm içindeki kullanım oranları aşağıdaki gibidir.

Arazi %
Tarla arazisi 22,78
Nadas 5,60
Sebze ve çiçek bahçeleri 0,88
Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler 3,87
Orman arazisi 27,64
Çayır ve mera arazisi 21,85
Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi 2,91
Tarıma elverişsiz arazi 14,47
Türkiye’de işlenen tarla alanlarının ürünler de aşağıdaki gibidir.
Ürünler %
Tahıllar 78,0
Baklagiller 8,8
Şekerpancarı, çay, pamuk vb. 7,6
Yağlı tohumlar 3,8
Yumrulu bitkiler 1,8

Türkiye arazisinin yaklaşık % 36’sında tarım yapıl-makta olup iklim ve toprak farklılığından dolayı yetiş-tirilen ürün çeşidi oldukça fazladır. Tablolarda görüldüğü gibi tarla alanlarının büyük bir kısmında tahıl yetiştirilmektedir. Tahıllar içinde, en çok ekimi yapılan ürün buğdaydır

 Arazinin Yapısı ile Tarımı Yapılan Ürünler Arasındaki İlişkiler

Bazı bitki türleri, bazı toprak türlerinde daha kaliteli ve daha verimli yetişir. Örneğin; çay fazla yıkanmış kireçsiz topraklarda, antepfıstığı kurak bölgelerin kireçli topraklarında, yumrulu bitkiler (patates, soğan,kereviz, pancar) kumlu yani hafif bünyeli topraklarda, üzüm bağları kumlu, çakıllı topraklarla kumul sırtları üzerinde daha iyi yetişmekte ve daha fazla verim alın­maktadır.

Arazideki Bitki Örtüsü İle Hayvancılık Arasındaki İlişkiler

Maki ve çalılıkların yaygın olduğu yerlerde kıl ke­çisi; bozkır alanlarında koyun, çayırların yaygın oldu­ğu yerlerde sığır; dut ağaçlarının yaygın olduğu yer­lerde ipek böcekçiliği; çiçekli bitkiler, çam ormanları meyve bahçelerinin yaygın olduğu yerlerde ise arı ye­tiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.