Türk Büyükleri Kimlerdir

Tarihimizde yaşam sürmüş Türk büyüklerinin kimler olduğunu sizlerle paylaşacağız.

Alp Arslan; 1029 yılında doğmuş ve 1072 yılında vefat etmiş Selçukluların ikinci hükümdarıdır. Malazgirt Savaşı’nda Bizanslılar’ı mağlup edip Türklerin Anadolu’da yerleşmesini sağlayan kişidir.

Nene Hatun; 1857 yılında doğmuş ve 1955 yılında vefat eden Türk kadın kahramandır. 1877-1878 tarihleri arasında gerçekleşen Osmanlı Rus Savaşı sırasında Erzurum’a bulunan Rusların eline geçen Aziziye tabyalarını geri elde etmek için üstün mücadelede bulunmuştur.

Barbaros Hayrettin Paşa; 1473 yılında doğmuş ve 1546 yılında vefat etmiş olan Dünya tarihinin en büyük denizcisidir. En fazla zafer kazanan ve ganimet elde eden kumandanlarından biridir.

Dede Korkut; Dede korkut destanlarının ilk anlatıcısıdır.

Evliye Çelebi; 1611 yılında doğmuş 1682 yılında vefat eden gerçek ismi Derviş Mehmet Zillidir. Evliya Çelebi; tezhip,hat, musiki ve nakış sanatıyla ilgilenmiştir. Seyahatname adlı gezi kitabıyla ünlüdür.

Farabi; 870 yılında doğmuş ve 950 yılında vefat etmiş olan İslam felsefesinin temelini atan ilk düşünürlerdendir.

Fatih Sultan Mehmet: 1432 yılında doğmuş ve 1481 yılında vefat etmiş olan Sultan İkinci Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. Dönemin en büyük ulemasıdır. Osmanlı padişahı olan Mehmet; 20 yaşında İstanbul’u fethetmiştir.

Fuzuli; Türk Divan şairidir.

Mevlana Celaleddin Rumi; 1207 yılında doğmuş ve 1273 yılında vefat etmiş olan Tasavvuf düşüncesinin Anadolu’da bulunan öncüsüdür.

Mimar Sinan; 1489 yılında doğmuş ve 1588 yılında vefat etmiş olan elli yıllık Osmanlı İmparotorlugu nun mimarbaşısıdır.

YUunus Emre; 1238 yılında doğmuş ve 1320 yılında hayatını yitirmiş Anadolu’da tasavvuf edebiyatının ilk büyük şairi ve Türkçe şiirinin öncüsüdür.

 

 

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.