Trafik Haftası İle İlgili Yazı

Trafik haftası hakkında yazı, trafik haftası ile ilgili yazı

Yayaların, hayvanların ve taşıtların kara yolunda; uçakların hava yolunda, gemilerin deniz yolunda; trenlerin demir yolunda yaptıkları her türlü harekete, gidiş ve gelişlerine trafik denir. Araç­larda bulunmayan, kara yolunda hareketsiz veya hareket hâlin­de bulunan insanlara yaya denir,

Yayaların ve taşıtların hareket halinde bulundukları ortamda­ki gidiş ve gelişlerinin düzenli olması için bazı kurallar konmuştur, Bu kurallara trafik kuralları denir, Bu kuralların tümü birçok dene­yimden sonra konulmuştur, Yayalar ve taşıtların bu kurallara uy­maları canlarının ve mallarının güvenliği için gereklidir,

Yaya veya taşıtların bu kurallara uymadan düzensiz hare­ketleri sonucunda trafik kazaları meydana gelir. Örneğin; 1999 yı­lında 438 338 trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 4596 kişi ölmüş, 109 899 kişi yaralanmıştır.

Trafik kazalarında can ve mal kaybının çok olması Avrupa ül­kelerini harekete geçirmiş, trafik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Avrupa ülkeleri aralarında bir konsey kurulmuştur. Türki­ye’nin üyesi olduğu konseyin merkezi Paris’tedir, Belirli zamanlar­da toplanan konsey, trafik sorunlarına çözümler üretmektedir.

Trafik kuralları ışıklarla ve işaretli levhalarla belirtilerek yollara konulmuştur. Yayaların ve sürücülerin bu levhalara ve ışıklara uy­maları zorunludur. Uymayanlara çeşitli cezalar uygulanır.

Bir kaza sonucu ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durum­da, sağlık görevlilerinin kaza yerine gelerek yardımı sağlanınca­ya kadar, kaza geçirenin hayatını kurtarmak veya durumunun daha da kötüleşmesini önlemek için ilaç kullanmadan yapılan müdahaleye ilk yardım denir.

ilk yardımda bulunacak kişi, konuyla ilgili kuruluşlardan ilk yardım eğitimi almış olmalıdır. Yoksa yapılan yanlış bir müdaha­le, kazazedenin ölümüne neden olabilir,

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının % 90’ına insan hataları neden olmaktadır. Bu nedenle trafik kazalarından korun­mak için trafik kurallarını öğrenip yaşamımızda uygulamayı alış­kanlık hâline getirmeliyiz. Ayrıca çevremizdekileri de trafik kural­larına uymaları konusunda uyarmalıyız.

Trafik ışıklarının anlamlarını şöyle açıklayabiliriz:

Kırmızı: Dur.

Sarı: Uyarı (Hazır ol.)

Yeşil: Geç.

Yanıp sönen sarı ışık: Kontrollü geç.

Ülkemizde trafik kazalarını önlemek ve kazalara karşı hem ya­yaları hem de sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla mayıs ayının ilk haftası Trafik ve İlkyardım Haftası olarak kabul edilmiştir. Hafta süresince okullarda öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler veri­lir, trafik kazalarına karşı öğrencilerin bilinçli olmaları için çalışma­lar yapılır. Okulda trafik panosu düzenlenir. Trafik ışıklarının ve işa­retlerinin anlamları açıklanır. Konularla ilgili film, slayt gösterileri düzenlenir.

Trafik Haftası İle İlgili Yazı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

3 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.