Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri ve Sonuçları

16. yüzyıl ile birlikte Osmanlı Devletinde bir çok sistemde bozulmalar meydana gelmiştir ve Osmanlı Devleti çöküş dönemine doğru gitmeye başlamıştır. Bu dönemde tımar sistemi de sarsılmaya ve bozulmaya başlamıştır.

Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri:

 • Dirlikler hak etmeyen kişilere verilmeye başlanmıştır.
 • Tımar dağıtımında adaletsizlikler yapılmıştır bu nedenle de bir çok tımar sahibi dirliğini elinden kaybetmiştir.
 • Celali isyanlarının meydana gelmesiyle üretim durmuştur.
 • Fetihler yavaşlamıştır bu da toprakların gelişmemesine neden olmuştur.
 • Devletin nakit paraya ihtiyacı vardı bu sebepten dolayı topraklar mukata haline getirilmiş ve iltizama verilerek gelirlerin direk hazineye girmesi sağlanmak istenmiştir.
 • Ordular Avrupa ile rekabet edememeye başlamıştır.
 • Sefer zamanları tarım faaliyetlerinin çok olduğu döneme gelmiştir.
 • Halktan yeterince vergi toplanamamıştır bu nedenle de halka ağır vergiler yüklenmiştir.
 • Ağır vergiler ödeyemeyen halk köylerden göç etmişlerdir.

Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları:

 • Siyasi sonuçları:
  – Eyaletlerde asker kalmamıştır ve devlet otoritesi zayıflamaya başlamıştır.
  – İsyanlar git gide artmıştır.
 • Askeri sonuçlar:
  – Yeniçeri sayısı daha da arttırılmıştır ve yeniçerilerin gücü artmıştır.
  – Tımar sistemi nedeniyle sipahi sayısı azalmıştır.
  – Savaş zamanlarında ücretli asker olmak kaçınılmaz hale gelmiştir.
 • Ekonomik sonuçlar:
  – Bu sistemin bozulmasıyla üretim azaldığı için devletin vergileri de azalmıştır.
  – Paralı asker alınması devletin hazinesini olumsuz olarak etkilemiştir.
  – Maddi sıkıntı çeken devlet halka ağır vergiler yüklemeye başlamıştır.
 • Sosyal sonuçlar:
  – Tımarlarını kaybeden insanlar isyan etmeye başlamıştır.
  – Köylerden şehirlere göçler daha da artmıştır.
  – Göç, işsizlik gibi bir çok sosyal sorunlar ciddi anlamda büyümüştür.
  – Şehirde işsiz kalan halk eşkiyalık yapmaya başlamıştır bu durum da şehirde güvenlik sorununu meydana getirmiştir.

Tımar Sisteminin Bozulmasının Sonuçları Konulu Yazımız İçin Görüşlerinizi Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.