Temel Haklarımız Nedir Özellikleri Nelerdir

Temel haklarımız nedir özellikleri nelerdir öğrenmek istiyorsnaız mutlaka yazımızı takip etmelisiniz.

İnsan Hakları, Demokratik devlet yapılarında uygulanan evrensel değerlere denir. İnsan Hakları, insanların yaşamlarını kaliteli bir biçimde yaşamaları için hazırlanmıştır. İnsan Hakları, İkinci Dünya Savaşının ardından hayatımıza girmiş kurallardır. İnsan Hakları, ”Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle evrensel ve çağdaş bir konuma taşınmıştır. Ardından yürürlüğe giren “Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi” ile de çağdaş, demokratik ve modern devletlerin mutlak kuralları olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; İnsan Haklarına Saygılı bir devlet olma özelliğini taşır. İnsan Hakları, T.C anayasası’nın 12-74 üncü maddeleri arasında “Temel Haklar ve Hürriyetler” adı altında halkımıza verilmiş imtiyazlardır.

Temel Hak Ve Özgürlüklerimizin Özellikleri Şunlardır;

1- Bu haklar insanın doğumundan itibaren başlar, ölümle sona erer.

2- Bu haklar evrenseldir. Dünya’nın hiçbir yerinde geçerliliğini yitirmez.

3- Bu haklara kimse dokunamaz, kimseye devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

4- Bu haklar tamamı ile bir bütündür. Bir tanesi olmazsa tam anlamıyla iş görmez.

5- Bu haklar sınırlandırılamaz. Buna; Sıkıyönetim, savaş, bulaşıcı hastalıklar, nüfus sayımları gibi olağanüstü durumlar istisnası getirilmiştir.

6- Başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde bizim hak ve özgürlüklerimiz sona erer.

7- Tüm devletler anayasa ve yasalarla insan haklarını muhafaza etmek mecburiyetindedir.

5 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.