Temel Dini Bilgiler Dersi İslam

Seçmeli ders olarak okutulacak yeni Temel Dini Bilgiler Dersi’nde ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında sihir, büyü, uğur inancı, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yanlış uygulamalara yönelişlere dikkat çekilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıldan itibaren ortaokulda ve liselerde seçmeli olarak okutulacak Temel Dini Bilgiler Ders programını yayımladı. Ders, ortaokulda ve liselerde ”Temel Dini Bilgiler Dersi İslam 1-2” olarak okutulacak.

Temel kaynaklardan İslam dininin esaslarının doğru öğrenilmesi için gerekli bilgileri içeren ders, öğrencilerin din hakkında genel bilgiler edinmelerini, uygulamayla ilgili eksikliklerini tamamlamalarını hedefliyor.

Ortaokuldaki dersin İslam-1 kısmında ”İslam’a Giriş, İslam’a Göre Yaratılış, İman’ın Şartları, İslam’ın Beş Temeli, İslam’a Göre İyilik ve İslam’a Göre Sorumluluklarımız”; İslam-2’de ise ”İman Esasları, İslam’da İbadetler, Günlük Hayatta İslami Kurallar, Toplumun Temeli: Aile, İslama Göre Toplum Bilinci, İnsanın Ruhsal Yönü” üniteleri yer alacak.

İslam’ın temel özelliklerinin üzerinde durulacağı İslam’a Giriş ünitesinde, öğrencilere İslam’ın akla ve ilme önem veren bir din olduğu, insanlar arasında barış, kardeşlik ve sevgiyi esas aldığı kavratılacak.

Derste, İslam’ın her türlü aşırılıktan uzak, anlaşılması ve yaşanması kolay bir din olduğu anlatılırken, tüm peygamberlerin mesaj birliğine vurgu yapılacak.

İmanın şartları konusu işlenirken ise Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin insanları hep aynı inanca çağırdıkları üzerinde durulacak ve peygamberlere imanın önemi kazandırılacak.

Doğru sözlü ve güvenilir, adaletli ve merhametli, iffetli, yardımsever ve cömertlik gibi özellikler iyi insanın temel özellikleri olarak derste anlatılacak.

Şiddetten kaçınma anlatılacak
Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanıma kazanımı da elde edecek öğrenciler, cin ve şeytanın yaratılış özelliklerini açıklamayı, meleklerin görevlerini tanımayı, ahirete inanmanın gerekli olduğunu da öğrenecek. Derste, tevekkül, hayır, şer, rızık, ecel kavramları açıklanacak.

Günlük hayatta İslami kuralları konusu işlenirken, helal, haram, sevap ve günah kavramlarının da ele alınacağı derste, öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabileceği haram ve helallere örnekler verilecek. Öğrencilerin toplumda yaygın olan bidat ve hurafeleri ve bunların zararlarını fark etmeleri sağlanacak. Bu ünite işlenirken, kişiselleştirme ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılacak, yanlış anlamaya yol açacak ifade ve söylemlerden uzak durulacak.

Ailede mutluluğun temelleri olarak sevgi, saygı, sağlıklı iletişim ve empati, karşılıklı güven ve sadakat, şiddetten kaçınma konuları anlatılacak. Hz. Adem ve Havva’nın insanlığın ilk ailesi olduğu; kadın ve erkeğin yaratılış özellikleri açısından birbirini tamamladığı, aile kurmanın sağlıklı toplum ve neslin devamı için önemi kazanımları verilecek.

İslam’a göre toplumun özellikleri arasında, bireylerin sorumluluğuna, eşitlik ve kardeşlik esasına dayalı olduğu, sevgi ve saygı temelli olduğu, insan hak ve özgürlüklerini esas aldığı üzerinde durulacak.

Toplumu güçlendiren unsurların anlatılacağı derste, yardımlaşma ve dayanışma, barış ve uzlaşı, birlik ve bütünlük, adalet ve güvenin toplumu güçlendirdiği belirtilecek.

Derste, İslam’ın, insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde değerlendirdiğine vurgu yapılarak, iman ve ibadetlerin insanın ruhsal yönünü güçlendirdiği anlatılacak.

İnsanın Ruhsal Yönü ünitesi ele alınırken, öğrencilerin ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında yanlış uygulamaları fark edebilmeleri için kazanımların verilecek. Bu konu ele alınırken sihir, büyü, uğur inancı, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yanlış uygulamalara yönelişlere dikkat çekilecek.

İnsan hakları ve özgürlükler anlatılacak
İmam hatip ortaokullarında daha kapsamlı olarak işlenecek bu ders, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ayrı ünitelerle verilecek. Bu sınıflarda ”İslam’da Edep ve Haya, İslam’da Temel Haklar, Namaz, Allah’a ve Meleklere İman, İslam’a Göre Yaşam Olayları, İslam’ın Temel Kaynakları, Zekat ve Oruç, Kitaplara ve Peygamberlere İman, Hac, Umre ve Kurban, Ahirete ve Kadere İman” ünitelere yer alacak.

İmam hatip ortaokulu 6. sınıfta İslam’da Temel Haklar ünitesi ele alınırken öğrencilere, aklın, dinin, neslin, canın ve malın korunması ile insan hakları ve özgürlükleri konuları anlatılacak. Öğrencilere intihar ve cana kıymanın kötülüğünü ayet ve hadislerle açıklama; kan davalarının, töre cinayetlerin kötülüğün açıklayabilme kazanımları verilecek.

Çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapılmaması vurgusunun yapılacağı İslam’a Göre Yaşam Olayları konusunda, öğrencilere doğal afetler ve kazalar karşısında sabırlı olmanın dinin tavsiyelerinden biri olduğu kazandırılacak.

Liselerde seçmeli ders olan Temel Dini Bilgiler Dersi de İslam 1-2 olarak alınabilecek. Ortaokulda verilen konular ortaöğretimde ”İslam Tasavvuru, İslam’ın Kaynakları, İslam İnanç Sistemi, İbadet Hayatı, Temel Sorumluluk Alanları, İslam’da Helaller ve Haramlar, Temel Dokunulmazlıklar, Aile Hayatı, İslam’a Göre Yaşam Olayları, Toplumsal Değerler, İslam, Hayat ve Bilim, İslam ve Manevi Hayat” üniteleri şeklinde işlenecek.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.