TBMM Askeri Okulları İnceliyor

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, ”askeri okullardan ayrılmak zorunda bırakılan” öğrencilerle ilgili kurulan alt komisyon, Kara Harp Okulu’nda yaptığı incelemeye ilişkin çalışmasını tamamlayarak raporunu hazırladı.

Raporda, ”askeri okulda ayrımcılığa uğradıkları ve haksız olarak ilişiğinin kesildiğini” iddia ederek, konunun araştırılması, askeri okullardan ilişiği kesilenlerin tazminat yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması talebini içeren dilekçelere ilişkin değerlendirmelerin tamamlandığı bildirildi.

Başbakanlık’tan, askeri okullardan ayrılanlar için düzenlenen tazminat yükümlülüğünün gerekliliği, kaldırılması, azaltılması, ödeme kolaylıkları sağlanması, sosyal güvenlik primlerinin öğrenci harçlıkları kalemi içerisinde tazminat kapsamında geri alınması konularında görüş istenmesine karar verildiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, askeri okullardan ayrılan öğrencilerin kurumlarınca ödenen primlerin akıbetine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi istenmesine, Milli Savunma Bakanlığı’ndan askerlik gibi emir-komuta zincirinin hakim olduğu kurumlarda hem kötü muameleye maruz kaldığını iddia eden etmenin hem de bunu ıspatlar nitelikte deliller veya tanıklar sunmanın çok zor olduğu dikkate alınarak, askeri okullarda kötü muameleyi engelleyecek uygulamaların teşvik edilmesinin ve gerekli tedbirlerin alınmasının istenmesine karar verildi.

Askeri eğitim kurumlarında ara kademe idarecilerinden bağımsız, onların kontrol ve denetimleri dışında ayrı bir şikayet mekanizmasının geliştirilerek, ciddi şikayetleri olan öğrencilerin okul komutanı veya yardımcısı düzeyindeki birisine ulaşmalarını sağlayacak bir mekanizmanın ihdasının istenmesine ve şikayetlere daha etkin bir idari soruşturma sürecinin işletilmesinin istenmesine karar verildi.”

Güvenlik soruşturması
Raporda, Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Rehberlik ve Danışma Merkezi uzmanlarınca hazırlanan ve öğrencinin dosyasına konulan, ”Harbiyeli Danışma Sonucu Koordine Formu”nda yazılan ifadelerin, ayrılma talebinde bulunan bütün öğrenciler için tek olmayacak ve bireysel tespitleri de içerecek şekilde hazırlanmasının isteneceği belirtildi.

Rehberlik ve Danışma uzmanlarının daha bağımsız ve olabildiğince hiyerarşik bağlardan uzak hatta mümkünse doğrudan ve sadece okul komutanına karşı sorumlu olacak çalışabilecekleri uygun bir ortamın sağlanmasının önemine değinilen raporda, şu görüşlere yer verildi:

”Öğrencilere ait özlük dosyaları, güvenlik soruşturmaları, disiplin dosyaları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin içeriğinde nesnel olmayan bir algıya vesile olabilecek kayıtlar tutulmamasına hassasiyet gösterilmesinin ve araştırılacak hususların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri ile sınırlı kalmasının istenmesine, olası sakıncaların önlemesi amacıyla Harbiyeli-Öğrenci Komuta Teşkilatı ve benzer uygulamalar açısından öğrencilerin birbirleriyle ilişkisinin 211 sayılı temel varsayımına uygun bir şekilde hiyerarşik üstünlük olmaksızın düzenlenmesinin istenmesine karar verildi.”

Cezaların askeri yargının denetimine açılması
Raporda, intibak kamplarında ve harp okullarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde ayrımcılık ve baskı iddialarına ilişkin soruşturma ve incelemelerin daha sağlıklı yapılabilmesi adına, disiplin amirlerince verilen cezaların askeri yargının denetimine açılması yönünde yapılacak bir kanuni düzenleme hususunda da görüş istenmesine karar verildiği ifade edildi.

Öğrencilerin askeri lise öğrenimlerini tamamlayarak, hak etmiş oldukları lise diplomalarının, yüksek öğrenime geçişi engellemeyecek ve herhangi bir hak kaybına yol açmayacak biçimde verilmesinin istenmesine karar verildiği anlatılan raporda, öğrencilerin seçildiği okullara ilişkin şu tespitler yer aldı:

”Harp Okulları Yönetmeliği’nin, ’Öğrenci Kaynakları’ başlıklı 43. maddesi hükmü gereği, Harp Okullarına alınacak öğrencilerin hangi sivil liselerden geleceğinin ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenmesi ve Genelkurmay Başkanlığı’nca onaylanması usulünün, yönetmelikte yapılacak değişiklikle ile Harp Okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin hangi liseden geldiğine bakılmaksızın, ’Harbiyeli’ adaylığına talip olma hakkı bulunacak şekilde düzenlenmesinin istenmesine karar verildi. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren liselerin, belirli gerekçelerle dahi olsa başka kurumun onayına tabi olması uygulamasının önüne geçilmesinin istenmesine karar verildi.

Askeri okullardaki öğrencilerin ayrılmaları durumunda ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik kapsamında imzalatılan kefalet senedinde tazminata konu edilen tüm kalemlerin ayır ayrı mevzuata uygunluğunun ve yerindeliğinin değerlendirilmesinin istenmesine karar verildi.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.