Tasavvuf Edebiyatının Genel Özellikleri Nelerdir

Tasavvuf Edebiyatının genel özelliklerinin neler olduğuna kısaca değineceğiz.

Tasavvuf edebiyatı ise tasavvufla ilgilenen kimselerin verdiği eserleri içine alan edebiyat tarzına denir. Tasavvuf edebiyatının öncüsü Ahmed Yesevi’dir. Tasavvuf Edebiyatı; Allah’a ulaşmanın yollarını ve nefis terbiyesini işler. Anadolu’da Tasavvuf edebiyatıyla ilgilenen ilk ve en önemli kişi Yunus Emre’dir.

Tasavvuf Edebiyatının özellikleri şunlardır;

– Kurucusu Ahmet Yesevi’dir.

– Tasavvuf Edebiyatı, 13. y.y.’dan bu yana süren bir edebiyat türüdür.

– Bu edebiyat türünde eser veren şairler tekkelerde yetişmiş isimlerdir.

– Nazım birimi dörtlük şeklindedir.

– Eserlerde hem aruz hem hece ölçüsü kullanılmıştır.

– Eserlerde Yüce Yaradan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular ele alınmıştır.

– İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye gibi nazım şekillerinde eserler verilmiştir.

– Aşık, maşuk, şarap, saki gibi kelimeler sıkça eserlerde geçmiştir.

Tasavvuf edebiyatın en önemli temsilcileri şunlardır;

12.yy.: Hoca Ahmet Yesevi

13.yy.: Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli

14.yy.: Kaygusuz Abdal

15.yy.: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi

16.yy.: Pir Sultan Abdal

17.yy.: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi

18.yy.: Sezai

19.yy.: Kuddusi, Turâbi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.