Tartışmacı Anlatım Nedir Örnekleri

Tartışmacı Anlatım Örnekleri, Tartışmacı Anlatım Nedir Konu Anlatımı

TARTIŞMACI ANLATIM

♦           Bir düşünceye karşı çıkışı ifade eden anlatımlardır.

♦           Bir paragrafta karşıt bir düşünce yoksa bu paragrafa tar­tışma paragrafı diyemeyiz.

♦           Tartışmacı anlatımda farklı bakış açılarının olabileceği konular ele alınır.

♦           Yazar, karşıt görüşü çürütüp kendi görüşünü savunmak amacında olduğu için düşüncelerini kanıtlama yoluna gider, inandırıcılığı sağlamaya çalışır. Bunun için de kanıtlayıcı örnekler verme, istatistiklerden yararlanma, karşılaştırma, tanık gösterme gibi yollara başvurur.

♦           Tartışmacı anlatımda dil, göndergesel işlevde kullanılır.

♦           Duygu ve düşünceler açık ve net ifade edilir.

♦           Gereksiz ifadelere yer verilmez.

♦           Yalın, sanatsız bir dil kullanılır.

♦           Kesin ve kanıtlanmış bilgiler kullanılır.

♦           Tartışmada “üstelik, çünkü, gerçekten de, ama, o halde” gibi mantıksal bağlaçlara çok sık rastlanır.

♦           Karşı görüş sahibine veya okura seslenen, sorular soran bir üslup kullanılır.

ÖRNEK

Bakıyorum çevremdeki insanlara, çevrelerinde gördükleri ve bazı konularda bilgisi olanlara “bilge insan” diyorlar. Şaşırıyorum bu değerlendirmeye. Salt öğrenme, bazı konularda bilgi sahibi olma bilgelik midir? Bence önemli olan sahip olunan bilgilerin hayata geçirilmesidir. Ayrıca öğrenilenler hiçbir zaman yeterli değildir. Çünkü hayatta öğrenilecek o kadar çok şey var ki… Bana göre bilgelik, bilgilerin hayata uygulanmasıdır. Bilgelik, insanın bilmediği şeylerin farkına varmasıdır. Bilgelik “Kafam her şeye açık, daha işin başın­dayım. Bilmediğim şeylerin yüz katı kadar çok şey var öğreni­lecek.” diyebilmektir. Bence bilgelik tüm bunların toplamıdır.

Burada yazar, bazı konularda bilgisi olan kişilere “bilge insan” sıfatının verilmesine karşı çıkmakta, karşı çıkma nedenini ortaya koymakta, okuyucuya sorular sorarak “bence, bana göre, çünkü…” gibi sözcüklerle okuru düşündürüp bu düşüncesine inandırmaya çalışmaktadır. Yazarın amacı okuru kendi düşüncesinin doğruluğuna ikna etmektir. Bundan dolayı burada bir tartışma söz konusudur.

ÖRNEK

Babalarla çocuklar birbirlerini anlamıyor diye yapılan eleştiriye katılmıyorum. Çünkü uygarlık değiştiren bir top­lumda babalarla çocuklar elbette anlaşamayacak. Bugün babalarla çocuklar arasındaki bilgi, inanç, töre dünya gö­rüşü vb. bakımdan anlaşmazlık neden yadırganıyor. Biz ba­balarla çocukların anlaşamamalarından değil anlaşma­larından korkmalıyız. Eğer anlaşırlarsa gelişme durmuş demektir.

Bu parçada yazar “babalarla çocukların anlaşmaları gerektiği” düşüncesine karşı çıkmaktadır. Yazar, çocukların babalarına göre daha ileride olmaları gerektiğini savunmakta ve bunu okuyucuya da kabul ettirmeye çalışmaktadır. Yazarın savunduğu düşünce (tez) “çünkü” bağlacıyla da desteklenmiştir.

Bir tartışma paragrafında ana düşünce genellikle parag­rafın sonunda bulunur. Savunulan düşünce ana düşünceyi oluşturur.

Güzelliğin görece olduğu doğru değildir. Toplumu oluşturan bireyler birçok “güzel” tanımında birleşiyor. Bir bakıma moda konusuna benziyor bu. Moda, baş­langıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir; yeni olduğu için de görecelidir. Ancak, bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot’un dediği gibi “Bugün geçmişle yönetilir; geçmiş de bugünle değişime uğrar.” Nitekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını, geçmiş yıllarda yapılan on araştırmadan sekizi doğruluyor. Bu parçada karşı çıkılan görüş (antitez), güzelliğin öznel olduğudur. Yazar bu düşünceye karşı çıkmakta “güzelliğin ortak bir çabanın ürünü” olduğunu savunmaktadır. Bu tez, parçanın sonuç cümlesinde açıkça ifade edilmiştir.

Paragraf Tartışmacı Anlatım nedir sorusu konu anlatımıyla aktarılarak; Tartışmacı Anlatım örnekleri ve açıklama bilgisi verildi.

10 yorum

  1. Gerçekten işine yaradı.çok çok teşekkür ederim.ama ban atartışmacı konusuna birkaç örnek lazım.ama ginede işine yaradı.çok yardımcı oldunuz.teşekkürler. :D

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.