Tarih Yazıcılığı Neden Önemlidir

İnsanların geçmişlerini neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen ve araştıran önemli bir bilim olan tarih yazıcılığı nasıl ortaya çıkmıştır sorusu da güncelliğini koruyan önemli bir soru niteliğindedir.

Geçmişten günümüze kadar yaşamış olan ve yaşayan tüm insanlar deneyimlerini ve bilgilerini gelecek kuşaklara aktarma ihtiyacı duymuşlardır. Bu nedenden dolayı da insanlar kendileri ile alakalı konuları ve olayları yazılı eserler haline getirmişlerdir. Özellikle Hitit uygarlığındaki Anal adı verilen yıllıklar, Kök Türklerde kitabeler ve Osmanlı Devletinde vakayınameler bunlara en iyi örneklerdir.

İnsanların tarihi olayları kaydederek yazmaları sonucunda tarih yazıcılığı oluşmaya başlamıştır. Tarih yazıcılığı, Eski yunanlılarda Milattan Önce V. yüzyılda Heredotos ile başlamıştır ve bu geleneği Thukydides ile devam etmiştir. İslam tarihinde ise VII. yüzyılda olaylar hikaye tarzıyla yazılmaya başlanmıştır ve IX. yüzyılda Taberi adlı kişi İslam tarihi yazıcılığını hikayeci anlatım kalıbından çıkarmıştır.

Aynı zamanda tarihi olayları kaydeden ve yazılı hale getiren kişilere de “Vakuvunist” adı verilmiştir. İlk Vakunuvis ise Halepli Mustafa Naima Efendi’dir.

Tarih Yazıcılığı Neden Gereklidir Konulu Yazımız İçin Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.