Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri

Tarih, yazının bulunmasıyla birlikte Tarih öncesi çağlar ve Tarihi çağlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İnsanın yeryüzünde görülmesiyle başlayarak yazının bulunmasına kadar süren döneme ise Tarih öncesi çağlar denmiştir.

Tarih öncesi devirler ve özellikleri:

TAŞ DEVRİ

Kabataş Devri (Paleolitik)

İnsanların yaşamış olduğu en ilkel dönemdir diyebiliriz. İnsanlar doğadan bulduklarıyla yani doğanın insana verdikleri ile yetinniştir.

Yontma Taş Devri (Mezolitik)

 • Bu dönemde buzul çağı yaşanmıştır.
 • İnsanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır.
 • İnsanların o dönemde avcılık yapması ve meyvelerin oluş zamanına göre yer değiştirmesi göçebe yaşam tarzının görülmesine ortam hazırlamıştır.
 • Mağaralarda yaşayan insanlar “Klan” isimli ve aralarında kan bağı olan topluluk meydana getirmişlerdir.
 • İlk insanlar mağara duvarlarına resimler yaparak ilk sanat faaliyetlerine başlamışlardır.
 • Yontma taş devrinin sonlarına doğru ateş bulunmuştur ve insan ateşe hükmetmeyi öğrenerek ateş sayesinde pişirme, ısınma, korunma ve aydınlatma ihtiyaçlarını gidermişlerdir.

Cilalı Taş Devir (Neolitik)

 • Bu dönemde buzullar eriyerek iklim yumuşamıştır ve insanlar mağaralardan çıkmıştır.
 • Topraktaki tohumların yeşerdiğini fark eden insanlar toprağı ekip biçmeyi öğrenmişlerdir.
 • İnsanlar hayvanları evcilleştirerek tarım faaliyetlerinde kullanmışlardır.
 • Bu dönemde insanlar tekerleği icat etmişlerdir ve bu icat toplumlar arası ticaret ve kültürel etkilemişi daha da arttırmıştır.
 • Bu devirde aynı zamanda mezar kültürü meydana gelmeye başlamıştır. İnsanlar; Menhir, Dolmen, Tümülüs adı verilen mezarlar yapmaya başlamıştır.

MADEN DEVRİ

İnsanlar maden devrinde madenle tanışarak kullanmaya başlamıştır. İnsanlar öncelikle işlenmesi en kolay olan bakır ile tanışmıştır sonrasında ise sırasıyla bakır ve kalayı karıştırarak tunç madenini bulmuştur ve en sonunda da demiri kullanmaya başlamıştır.

Bakır=>Tunç=>Demir

Bakır Devri

 • insanların ilk kullandığı ve işlediği maden bakır, gümüş ve altın madenleridir.
 • Bakır madeni kolay işlenip şekil aldığından dolayı eşyalar ve aletler genellikle bakırdan yapılmıştır.
 • Bakır devrinde süs eşyaları genellikle altın ve gümüş madenlerinden yapılırken silahların eşyaların yapımında da bakır madeni kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

Tunç Devri

 • Bakır kolay eriyip şekil alabilen bir madendir bu nedenle de insanlar bakır ile kalayı karıştırarak tunç madenini oluşturmuşlardır.
 • Devlet fikri ortaya çıkmıştır; arabalar yapılarak ticari faaliyetler gelişmiştir.

Demir Devri

 • İnsanların en son bulduğu maden demirdir. Demir yüksek ısıda eritilip şekil alan bir maden olduğundan dolayı insanlar sanayiyi geliştirmişlerdir.
 • Demirden eşyaların ve özellikle silahların yapılması toplumların arasındaki mücadelelerin hızını arttırmıştır.
 • Ayrıca demir döneminde “Site” adı verilen şehir devletlerinin sayısı artmıştır ve toplumlar arası etkileşim artmıştır.

Tarih Öncesi Çağların Genel Özellikleri Konusundaki Yorum ve Sorularınızı Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.