Tarih Öncesi Çağların Genel Özellikleri

İnsanoğlunun yeryüzünde görüldüğü ve insanların yazının bulunması zamanına kadar yaşadığı döneme Tarih öncesi çağlar denmektedir. Tarih öncesi devirler, insanların kullanmış oldukları araç ve gereçler doğrultusunda Taş devri ve Maden devri olarak ikiye ayrılmıştır.

TAŞ DEVRİ

Kabataş Devri (Paleolitik)

İnsanların yaşamış olduğu en ilkel dönemdir. Bu zaman dilimi içinde insanlar doğadan buldukları ile yetişmeye çalışmışlardır.

Yontma Taş Devri (Mezolitik)

Bu dönemde buzul çağı yaşanmıştır. Bu dönemin en önemli özellikleri:

 • İnsanların mağaralarda ve ağaç kavuklarında yaşamış olması,
 • Av hayvanlarının takip edilmesi ve meyvelerin oluşum zamanlarına göre insanların yaşadıkları yerleri değiştirmesine bağlı olarak göçebe hayatın hakim olması,
 • Mağaralarda yaşamını devam ettiren insanların “Klan” ismi verilen ve kan bağına bağlı olan toplulukları oluşturması,
 • İnsanların mağara duvarlarına resimler yaparak ilk sanat faaliyetlerini oluşturması,
 • Dönemin sonuna doğru ateşin bulunması ile birlikte pişirme, ısınma, korunma ve aydınlatma faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Cilalı Taş Devri (Neolitik)

 • Bu dönemde iklimler değişmiştir ve havalar ısınmıştır bunun sonucunda insanlar mağara dışına çıkmaya başlamıştır.
 • Tohumların toprakta yeşerdiğini gören insanlar toprağı işleyerek tarım faaliyetlerini yapmayı öğrenmişlerdir ve üretici bir toplum meydana gelmeye başlamıştır.
 • Hayvanlar evcilleştirilmiştir ve evcilleştirilen hayvanlar tarımda kullanılmıştır.
 • Üretim fazlası ürünleri saklamak için çanaklar ve çömlekler üretilmeye başlanmıştır.
 • Mezar kültürü bu dönemde değişmiştir ve bunun sonunda Menhir, Dolmen, Tümülüs gibi mezar türleri ortaya çıkmıştır.
 • Kısacası bu dönemde insanlar iş bölümü yaparak çalışmaya başlamışlardır.

MADEN DEVRİ

İnsanoğlu maden devrinde madenleri işlemeyi öğrenmiştir ve bu madenleri işlerken de en yumuşak olan bakır madenini ilk olarak işlemeye başlamışlardır. Sonrasında ise bakıra kalayı ekleyip tunç madenini bulmuşlardır ve en son demiri işlemeye başlamışlardır.

Bakır Devri

 • İlk bulunan maden bakır, sonrasında ise gümüş ve altındır.
 • Kolay işlendiği ve doğada çok bulunduğu için genellikle bakır madeni kullanılarak eşya ve alet üretilmiştir.
 • Ayrıca bakır devrinde altın ve gümüş madenleri süs eşyaların yapımında kullanılırken bakır madeni de çoğunlukla silah ve eşya yapımında kullanılmıştır.

Tunç Devri

 • Bakır kolay işlenen ve kolay bozulan bir maden olduğu için insanoğlu bakıra kalay eklemiştir ve tunç madenini elde etmiştir.
 • Ayrıca tunç devrinde devlet düşüncesi meydana gelmiştir ve arabalar üretilerek ticaret gelişmeye başlamıştır.

Demir Devri

 • İnsanoğlunun en son bulduğu maden demirdir. Demir madeninin yüksek ısıda işlenmesi ise sanayiyi geliştirmiştir.
 • Demir madeni ile bir çok eşya ve silah yapılmıştır.

Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri:

 • Tarih öncesi devirler yazının kullanılmadığı dönemlerdir bu nedenle de bu dönem ile ilgili yazılı kaynaklar bulunmadığından tarih öncesi çağlar tam anlamıyla aydınlatılamaz.
 • Tarih öncesi devirlerin başladığı ve bittiği tarihler bölgeden bölgeye değişiklik göstermiştir.
 • İnsanlar bu devirlerde eşyaları ve aletleri öncelikle taş, toprak ile yapmışlardır ve sonrasında madenleri kullanmışlardır.

Tarih Öncesi Çağlar ve Genel Özellikleri Hakkındaki Yorumlarınızı Hemen Bize Yazın. 

1 yorum

 1. Demir madeni ile bir çok eşya ve silah yapılmıştır.

  Hem 8. sınıfta birçoğun birleşik yazıldığını söyleyip teogda sorup aynı zamanda kendi sitenizde ayrı yazmanız çok gülünç geldi. Teşekkür ederim Türkiye’deki eğitim sistemi.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.