Tanzimat Dönemi Sanatçıları

Tanzimat Dönemi Sanatçıları
 • 14.11.2015

Tanzimat dönemi Türk edebiyatında da etkilerini gösteren bir dönem olmuştur ve bir çok sanatçı bu dönem özelliklerine göre eserlerine yön vermiştir.

Tanzimat Dönemi Sanatçıları:

İBRAHİM ŞİNASİ:

 • I. Tanzimat dönemi topluluğunun öncüsü olmuştur.
 • Eserlerinde dilde sadeleşmeye gitmiştir.
 • Türk edebiyatında noktalama işaretlerini ilk kez kullanmıştır.
 • Eserlerinde bütün güzelliğini ön planda tutmuştur.
 • La Fontaine fabllarının manzum olarak çevirisini yapmıştır.
 • Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri olarak bilinen “Şair Evlenmesi” eserini kaleme almıştır.
 • İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesini Agah Efendi ile birlikte çıkarmıştır.
 • İlk makalemiz olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ni 1860 yılında kaleme almıştır.
 • 1862 senesinde Tasvir-i Efkar gazetesini yayınlamıştır.
 • Klasisizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri

 • Tiyatro: Şair Evlenmesi
 • Şiir: Müntehabat-ı Eş’ar
 • Derleme: Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • Sözlük: Kamus-ı Osmanî (tamamlayamamıştır)
 • Çeviri: Tercüme-i Manzume

ZİYA PAŞA:

 • Divan edebiyatı tarzında şiirler yazmıştır.
 • Genellikle aruz ölçüsüyle şiirler yazsa da hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri de vardır.
 • Bağdatlı Ruhi’ye nazire olarak Terkib-i Bent’i yazmıştır.
 • Toplumsal şiirlerinde hak, hürriyet, adalet, medeniyet, ahlak gibi kavramları ele almıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Şiir: Eş’ar-ı Ziya
 • Antoloji: Harabat (Antoloji, III cilt)
 • Tercüme: Rüya’nın Encamı, Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Emil, Tartüffe…
 • Hiciv: Zafername (Nazım-nesir karışık)
 • Makale: Şiir ve İnşa
 • Mektup: Veraset Mektupları
 • Anı: Defter-i Amal

NAMIK KEMAL:

 • Türk edebiyatında “Vatan Şairi” olarak bilinmektedir.
 • Şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale gibib ir çok türde eserler kaleme almıştır.
 • “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.
 • Vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi konuları eserlerinde kullanmıştır.
 • Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmuştur.
 • Genellikle aruz ölçüsüyle şiirlerini yazmıştır ancak hece ölçüsünü de kullanmıştır.
 • Ziya Paşa’nın eseri olan “Harabat”ı eleştirerek ilk eleştiri örneğini vermişlerdir.
 • Şinasi’den Tassvir-i Efkar gazetesini devralmıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Roman: İntibah, Cezmi
 • Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Kara Bela, Akif Bey, Celalettin Harzemşah, Zavallı Çocuk
 • Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takib-i Harabat (iki eser de Ziya Paşanın Harabat’ına karşı yazılmıştır.), İrfan Paşa’ya Mektup, Renan Müdafaanamesi
 • Tarih: Devr-i İstila, Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi
 • Biyografi: Evrak-ı Perişan (Fatih, Yavuz Sultan ve Selahat­tin Eyyubi’yi anlatır.)
 • Anı: Magosa Mektupları

AHMET MİTHAT EFENDİ:

 • “Halk için roman” anlayışını benimsemiştir.
 • Tanzimat döneminde en çok eser veren sanatçıdır.
 • Roman, hikaye, tiyatro gibi alanlarda bir çok eser vermiştir bu nedenle de “Yazı makinesi” olarak adlandırılmıştır.
 • Romanlarında okuyuculara bilgi vermek için yer yer ansiklopedik bilgiler vermiştir.
 • Hayatını kalemiyle kazanan ilk yazardır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Hikâye: Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat (25 cilt)
 • Roman: Yeniçeriler, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Beyle Rakım Efendi, Süleyman Musli, Henüz On Yedi Yaşında, Esrar-ı Cinayat, Durdane Hanım, Dünyaya İkinci Geliş, Jön Türk, Paris’te Bir Türk…
 • Tiyatro: Eyvah, Çerkez Özdenler, Çengi
 • Gezi: Avrupa’da Bir Cevelan
 • Biyografi: Beşir Fuat

ŞEMSETTİN SAMİ

 • Taaşuk-ı Talat ve Fitnat isimli ilk yerli romanı kaleme almıştır.
 • Kamus-ı Türki, Kamus-ı Alam ve Orhun Kitabeleri Çevirisi diğer önemli eserlerdir.

ALİ SUAVİ

 • Muhbir gazetesinde yayınladığı yazılarda sade bir dil kullanmıştır ve Tanzimat döneminde dilde Türkçülük hareketine önderlik etmiştir.
 • Milliyetçilik düşüncesinin kökleşmesi yönünde çalışmalar yapmıştır.
 • Kamusü’l-Ulum ve’l Maarif” (Bilim ve Kültür Sözlüğü) isimli ansiklopedisi vardır.

Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Özellikleri Konulu Yazımız İçin Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ