MEB Şube Müdürleri Özlük Hakları

Şube müdürlerinin özlük hakları ile ilgili haber, şube müdürlerinin özlük hakları için yapılan kanun teklifi bu yazıda.

Yapılan Kanun Teklifi Şube Müdürlerinin Hak Kayıplarının Telafisi ve Özlük/Mali Haklarının İyileştirilmesi Amacını Taşıyor

666 sayılı kanun hükmünde kararname ile 657 sayılı devlet memurları kanun ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması ile ilgili kanun önerisi Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Bahsi geçen öneri şu şekildeydi:

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliklerde Şube Müdürlerinin Mali haklarında iyileştirmenin öngörülmemiş olması nedeniyle Şube Müdürleri İçin ortaya çıkan hak kaybının telafisi ile özlük ve mali haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır.

666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNU VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİM gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur.
Madde 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli, (II) sayılı Ek Gösterge cetvelinin “I. Başbakanlık ve Bakanlıklarda bölümüne il İdare kurulu üyesi Bakanlık il Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri” ibaresinden sonra gelmek üzere ” Merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri,” ibaresi, “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) ” ibaresinden sonra gelmek üzere Bağlı ve ilgili Kuruluşlar merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri “, IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 inci sırasında “Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, Başbakanlık,Bakanlık Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmeküzere “ve ŞubeMüdürü” ibareleri eklenmiştir.
Madde. 2 . 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) Sayılı Cetvelin 9 uncusırasına Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere Başbakanlık,Bakanlık,Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Merkezi teşkilatı Şube Müdürü ibaresi eklenmiştir.
Madde 3. Bu Kanun Yayım Tarihinde yürürlüğe girer

 

Madde 4. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurul yürütür

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.