Sosyal Haklar Ve Ödevler Nelerdir

Vatandaş haklarından olan sosyal haklar ve ödevlerin neler olduğunu bu yazımızda açıklayacağız.

Sosyal devletlerin ana hedefi tüm vatandaşlarının yaşam kalitesini ortalama standartlarda tutmak ve refahlarını sağlamaktır. Bir devlet sosyal devlet özelliği taşıyor ise aşağıda saydığımız haklarıda ülke vatandaşlarına sunmalıdır.

Toplumun her bireyi yaşamında devlet tarafından verilmiş haklara ihtiyaç duyar. İşte bu sosyal haklardan bazıları şunlardır;

– Ailenin korunması: Aile Türk toplumunun yapı taşlarındandır ve ailede, eşler arasında eşitlik esastır.
– Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi: Hiçbir Türk vatandaşı eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz.
– Çalışma ve sözleşme hürriyeti: Her Türk vatandaşının istediği sektörde çalışma ve sözleşme özgürlüğü mevcuttur.
– Çalışma hakkı ve ödevi: Çalışma her vatandaşın hakkı ve ödevidir.
– Çalışma şartları ve dinlenme hakkı: Hiçbir Türk vatandaşı yaşına cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde zorla çalıştırılamaz.
– Sendika kurma hakkı: Çalışanlar ve işverenler çalışma şartlarıyla ilişki olarak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını muhafaza edebilmek amacı ile daha önceden izin almadan sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir. Ayrıca herkes kurulan bu sendikalara serbestçe üye olabilir veya üyelikten çıkabilir.
– Toplu iş sözleşmesi hakkı: İşçiler ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. (Madde: 53)
– Grev hakkı ve lokavt: Çalışanların toplu iş sözleşmesinin yapılması esnasında bir anlaşmazlık çıkması halinde grev hakları vardır.
– Ücrette adalet sağlanması: Ücret; her vatandaşın sarf ettiği emeğin maddi karşılığıdır.
– Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması: Her Türk vatandaşının sağlıklı, refah ve dengeli bir ortamda yaşama hakkı mevcuttur.
– Sosyal güvenlik hakkı: Her Türk vatandaşo sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.