Sigmund Freud Hayatı ve Teorileri (Görüşleri)

Sigmund Freud Teorileri Görüşleri, Sigmund Freud Kimdir

SİGMUND FREUD (1856-1939)

(Psikoloji)

Avusturyalı hekim, Psikanalizm ekolünün kurucusudur.

Şahsiyet anlayışı: Freud’a göre insan zihninde şahsiyeti oluştu­ran üç tabaka vardır. Ben (ego), sosyal ben (süperego), Bilinç ve bilinçaltı.

Bilinç tabakası ben ve sosyal benin or­taklaşa oluşturduğu bir tabakadır Ben (ego) sosyal değerlere uygun olarak bilinci oluşturur.

Freud’a göre insan kişiliğini bilinçaltı (altben) oluşturur. Bilinçaltı bilinci de içine alan geniş bir dairedir. Akıl hastalıklarının nedeni bilinçle bilinçaltının çatışmasından oluşur Bilinçaltında itilmiş fiiller vardır. Bu itilmiş fiiller tatmin olma yollarını arar.

sigmundfreudPsikanalist Görüşü: Psikanalizm psi­kolojinin tıbba uygulanmasından doğmuş­tur. Kurucusu S. Freud’dur. Psikolojide kendisinden sonra gelen psikologları etki­lemiştir. Akıl hastalıklarının tedavisinde ha­len Freud'”un görüşleri geçerlidir. Freud psikanalist görüşüne uygun olarak iki me­tot geliştirmiştir. Hipnotizma ve serbest çağrışım metodları. Hipnotizma metoduyla hasta kişinin bilinçaltındaki itilmiş fiiller açı­ğa çıkarılır. Serbest çağrışımda kişinin için­de bulunduğu psikolojik durumu ortaya çı­karır.

Freud’a göre şahsiyetin temelini cinsel içgüdü oluşturur. Akıl hastalıklarının nedeni de cinsiyet içgüdüsüne bağlar. Ona göre çocukluk döneminde üç evre vardır. Oral anal, genital evrelerdir.

Freuda göre toplumu meydana getiren Libido (cins*l enerji)dir. Cins*l enerji (libi­do) ise toplumsal olaylar arasında bağ ku­rar. Ona göre toplumları, toplumsal hayatı doğuran “libido veya erostur.” Toplumsal zümreleri birbirine bağlayan, büyük top­lumların meydana gelmesinde de etkin rol oynayan libidodur.

S. Freud, psikanalizm alanındaki ba­şarısını toplumsal alanda göstermiştir. Çe­şitli sosyologlar tarafından eleştirilere uğra­mıştır.

 

 

Sigmund Freud’un eserleri:

1- Psikanaliz Hakkında Beş Konferans (1921), 2- Leonarda de Vinci’nin Bir Çocuk­luk Hatırası (1921), 3- Totem ve Tabu (1913), 4- Psikanaliz’e Giriş (1918), 5- Haz Prensibi­nin Ötesinde (1920), 6- Kollektif Psikoloji (1921) 7- Ben ve Altben (1923), 8- Hayatım ve Psikanaliz (1932), 9- Psikanaliz Üzerin­de Yeni Konferanslar (1932), 10- Hitler’ın Psikanalizi (Anna Freud ile birlikte yazıl­mıştır.) Sigmund Freud Hayatı Hakkında Bilgi aktardık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.