Ses Nasıl Oluşur

Dilbilgisi bakımından , insanlar arasında konuşmaya anlaşmaya yönelik ses nasıl oluşur. Sizlere bu konuda küçük bir bilgi verelim. Anlamı olmayan; ama anlamlı veya görevli gramer birlikleri yapmaya yarayan en küçük dil birliklerine ses diyoruz. En küçük gramer birimi sesten en büyüğü olan cümleye kadar dili oluşturan bütün şekiller seslerden meydana gelirler.

Dildeki ses alelâde sesten farklıdır. İnsanlar aslında çok ve çeşitli sesler çıkarabilirler; fakat zamanla dilde kullanılan ve özel çabalarla ses organlarında oluşturulan belli sesleri çıkarma alışkanlığı kazanarak bunu kuşaktan kuşağa aktarırlar. Böylece bir dilde kullanılan belirli sesler oluşur ve sistemleşir. Bunun için insanlar kendi dillerinde olmayan sesleri çıkarmakta çok zorlanırlar.

Dillerin birçoğunda seslerin büyük kısmı aynıdır, ama her dilin kendine özgü bazı sesleri vardır. Bir dilde bulunan bazı sesler başka dillerde hiç olmayabilir. Dile, alınma bir kelime girdiğinde, içinde o dilde olmayan bir ses taşıyorsa, bu ses veya sesler dildeki ona benzer, yakın seslere çevrilerek kullanılır.

Sesler, akciğerden başlayarak ağız ve burunda sona eren yolda ve bunun üzerine sıralanmış olan organların yardımıyla oluşurlar.

Hava, ciğerlerden yükselerek önce soluk borusundan geçer ve bunun sonundaki ses telleri ile temasa gelir. Ses telleri karşılıklı açılıp kapanabilen iki yarım daire şeklindedir. Bazı seslerin oluşumunda titremek suretiyle rol alırlar, ötümlü sesleri meydana getirirler. Daha sonra havanın uğradığı ver küçük dildir. Bu organ havayı ağız veya geniz yoluna, amaca göre yönlendirir.

Seslerin çoğu ağız yolunda oluşur, burada da en büyük rolü dil üstlenir. Kabararak, yayılarak, dişler ve ağızda çeşitli noktalara dokunarak hava akımım ses haline dönüştürür. Seslerin az da olsa bir kısmının oluşmasında dudaklar rol oynar.

İşte, soluk borusundan başlayıp dudaklarda sona eren ses yolunda havanın sese dönüşmek üzere titreştiği, çarptığı, boğumlandığı, sürtündüğü yerlere oluşum noktaları diyoruz. Oluşum noktalarının iyi bilinmesi ve seslerin doğru çıkarılması için diksiyon alıştırmaları yapmanın önemi büvüktür.

Münir ERTEN

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.