Serbest Müstezat Nedir Örnekleri

Serbest Müstezat Örnekleri, Serbest Müstezat Nedir

SERBEST MÜSTEZAT

Türk edebiyatına Fransız sembolistlerinin etkisiyle Servet-i Fünun dönemiyle birlikte girmiştir. Geleneksel “müstezat” nazım şeklinin bozulmuşu görünü­mündedir.

Aruzun her kalıbı kullanılır. Uzun ve kısa dizelerin karışık olarak dizilmesiyle oluşur. Kısa dizelerin ölçüleri uzun dizelerin ölçülerinin birer parçasıdır. Belli bir uyak ve bend düzeni yoktur. Uyaklı, ölçülü ör­neklerine de uyaksız ölçüsüz örneklerine de rastlanır. Uzun ve kısa dizeler şiire belli bir düzen içinde de düzen­sizlik içinde de yerleşebilir.

Ölçüsüz ve uyaksız serbest şiirin hazırlayıcısı olmuştur.

0 BELDE

Denizlerden

Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin Bilsen

Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şâma bakan Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!

Ne sen Ne ben

Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ Olan bu mâî deniz

Melali anlamayan nesle âşinâ değiliz. Sana yalnız bir ince tâze kadın Bana yalnızca eski bir budala Diyen bugünkü beşer Bu sefîl iştiha, bu kirli nazar, Bulamaz sende bende bir ma’nâ, Ne bu akşamda bir gam-ı mermîn Ne de durgun denizde bir muğber Lerze-i istitâr u istiğna

Sen ve ben Ve deniz

Ve bu akşam ki lerzesiz sessiz Topluyor bû-yı rûhunu gûyâ, Uzak

Ve mâî gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz…

Ahmet Haşim

Serbest müstezat nazım biçimi ne demek, serbest müstezat örnekleri nedir açıklaması hakkında bilgi.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.