Sencer Divitçioğlu Kimdir

Sencer Divitçioğlu Kimdir, Sencer Divitçioğlu Hakkında Bilgi

Sencer Divitçioğlu (d. 14 Şubat 1927, İstanbul), Türk iktisatçı. Tarih alanındaki çalışmalarıyla da tanınmıştır.

1950’de istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Paris Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi’nde doktora yaptı. 1957’de Türkiye’ye dönerek İstanbul Üni­versitesi İktisat Fakültesi’ne asistan olarak girdi. Marx’da İktisadi Büyüme (1959) adlı teziyle doçent oldu.

1967’de İktisat Fakültesi’nce profesörlüğe yükseltildiyse de, bu karan üniversite senatosu onaylamadı. Se­nato karannm Danıştay’ca bozulmasına karşın Divitçioğlu profesörlüğe ancak 1976’da yükseltildi. Aynı yıl İktisat Nazari­yeleri ve İktisadi Düşünce Tarihi Kürsüsü başkanı oldu. 1977’de yayımlanmaya başla­yan Toplum ve Bilim dergisinin 1-17. sayıla­rının yönetmenliğini yaptı. 1982’de 1402 sayılı yasaya dayanan istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından öğretim üyeliğine son verildi. Bundan sonra Divitçioğlu 1983- 84’te Paris Üniversitesi’nde konuk profesör olarak ders verdi.

Çeşitli iktisat kuramlarını matematiksel bir dille ele alan Divitçioğlu’nun iktisat alanın­daki başlıca çalışmaları Mikroiktisat (1962), Antalya Bölgesi Girdi-Çıktı Analizi (1966), D as Kapital Üstüne Çeşitlemeler (1969) ve Değer, Üretim ve Bölüşüm’dür (1982). Ta­rih alanında da Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az-Gelişmiş Ülkeler (1966), Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu (1967), Kök Türkler (1987) adlı yapıtları, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri, matematiksel iktisadın soyut model arayışlarını tarihe uygulama çabaları­nı yansıtır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.