Sembolizm akımı

Ahmet Haşimin şiirlerinin özellikleri

Ahmet Haşim şiirimizin en büyük değerlerinden biridir; onun çığır açıcı bir şair olduğu ve Ahmet Hamdi TANPINAR’ın ifadesiyle ‘şiirimizde bir Ahmet Haşim devri yarattığı’ belirtilebilir. Bugün hiçbir antoloji onsuz yapamaz, o bizim en büyük klasiklerimizden biridir.

Ahmet Haşim aşk, ölüm ve doğa şairi olarak ve özellikle akşam şairi olarak ünlenmiştir. Şiirleri kendine göre yorumladığı sembolist şairlerden izler taşır ve bizde 1890-1900 yılları arasında Avrupa’da ortaya çıkan sembolizm (simgecilik) akımının bir mümessilidir.

Şiirlerini bize bu derece ilginç kılan özelliği onların müzikalitesi, resmi, ışığı ve hareketi ve hissi ön plana almasıdır. Sentimental bir şair değildir. Şiirlerinde düşünce unsuru ağır basar. Nihat Sami BANARLI’nın Edebiyat Tarihi’nde belirttiğine göre, yirmi kadar şaheser şiir kazandırmıştır. İki küçük şiir kitabı var: Göl Saatleri, 1920’de Dergah yayınları arasında çıktı. Bu kitabında bulunan şiirleri onun doğaya apayrı bir bakışla baktığını ve onu güçlü bir ifadeyle dile getirdiğini göstermektedir. Şiirlerindeki kapalılık, Fransız simgecisi Stefan Mallarmé’nin şiirlerindeki kadar yorumu çok olan bir karakter taşımaz, ama şiirlerinin her bir dizesinin ardında bir düş dünyası bulunur. Ahmet Haşim şiirinde zaman ve mekân yoktur. O ikinci şiir kitabı olan Piyale eserinde (yayımı 1926) kapalılığı savunur ve onun kitabına yazdığı önsözü bugün de geçerliliğini koruyan bir değer taşımaktadır. Şiirin bir telkin işi olduğunu, onun belagatin bütün köhne malzemesinden arıtılması gerektiğini ileri sürer. O zamanın saf şiir kuramına uygun eserler ortaya koymuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.