Savaşlara Karşı Alınması Gereken Önlemler

Savaş öncesi alınması gereken önlemler tedbirler, nükleer savaştan korunma yolları nelerdir

Doğal afetlerin yanı sıra, politik, ekonomik ve sosyal faktörle­rin neden olduğu bazı afetler de vardır, Bunlara “doğal olmayan afetler” diyoruz. Savaşlar, iç çatışmalar, zorunlu göçler, terör olayları insanların neden oldukları afetlerdendir,

Doğal afetlerden önce yapılan hazırlıkları, doğal olmayan afetlerden önce de yapabiliriz, Böylece, olası can ve mal kayıp­larımızı en aza indirebilir hatta önleyebiliriz,

Savaşlar ve Savaş Durumuna Karşı Alınması Gereken Önlemler

Savaşlar, dünyada insanların neden olduğu en büyük afet­lerdir, Savaşlarda en genel anlamı ile NBK (nükleer, biyolojik ve kimyasal) tehdidi olmaktadır. Bu silahları hem bu teknolojiye sa­hip ülkeler, hem de teröristler kullanabilir. NBK silahlarının maddi ve manevi kayıplarına karşı önlemler alabiliriz. NBK silahlarının kul­lanımı sonucunda meydana gelebilecek olaylarla ilgili olarak halkımızda bazı yanlış inanışlar vardır. Bu yanlış inanışlar şunlardır:

 • Bize bir saldırı olmaz.
 • NBK silahları o kadar öldürücüdür ki sonunda herkes öle­cektir.
 • Yapabileceğimiz hiçbir şey yok, elden ne gelir ki?

Bu inanışların hepsi de yanlıştır. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silah saldırılarının sonuçlarına karşı önlemler alabiliriz. Bu önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. NBK maddeleri hakkında önceden bilgiler edinmeliyiz. Ko­ruyucu elbiselerimiz olmadan bu maddelerle temas etmemeliyiz.
 2. NBK maddeleri ile ilgili korunma tedbirlerini önceden öğre­nerek hazırlıklar yapmalıyız,
 3. Siren, ikaz ve alarm işaretlerinin anlamlarını öğrenerek bu işaretlere uymalıyız.
 4. Toplu korunma planları yapmalıyız,
 5. Binalarda toplu korunma sığınakları düzenlemeliyiz.
 6. Yaşadığımız binada toplu korunma sığınağı yoksa ahşap olmayan, plastik çantalı kapı, pençe ve araçlar tercih etmeliyiz.
 7. Plastik çantalı kapı, pencerelerimiz yoksa, kapı ve pence­relerin sızdırmazlığı sağlanmalıdır, Tüm havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri NBK satdırısı geçene kadar kapalı tutulmalıdır.
 8. Şüpheli görülen paket ve mektupları açmamalı, yüksek dozajda ultraviyole ışınlarından geçirmeliyiz.
 9. Afet çantamızı hazır bulundurmalı ve sığınağa bu çantay­la inmeliyiz.
 10. Sığınağa önceden, belirli bir süre yetecek su ve enerji ve­recek besinler koymalıyız,
 11. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı ilk yardım bilgileri edinmeliyiz,

Terörist eylemlerin vereceği zararlardan korunmak için bazı önlemler alabiliriz. Bu önlemler, afet öncesi hazırlık konusundaki genel ilkeleri kapsamaktadır. Terörist eylemlerin zararlarından ko­runabilmek için önceden bazı önlemler alabiliriz. Bu önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Aile içerisinde afete hazırlık planı yapmalıyız.
 2. Okullarda ve iş yerlerinde bir acil durum planının olmasına özen göstermeliyiz.
 3. Halkımızın terörist saldırılar karşısında nasıl davranması ge­rektiği konusunda önceden bilinçlenmesi için çalışmalar yapıl­malıdır.
 4. Kişilerin; okul, iş yeri gibi yerlere silahlı saldırı gerçekleştiğin­de bulundukları yere kendilerini “kilitlemeleri (hareket etmemele­ri)” ve “eğil, kapan (yere eğilip kapanmaları)” pozisyonu almala­rı konusunda önceden bilinçlendirilmeleri gereklidir.

Terörist eylemleri sırasında şu davranışları sergilemeliyiz:

 • Heyecana kapılmamalı, sakin olmalıyız.
 • Ne durumda olduğumuzu kontrol etmeliyiz.
 • En yakınımızda bulunanlara yardım etmeliyiz.
 • Zarar gören elektrik , su, gaz tesisatlarını kapatmalıyız.
 • Yetkililerin verecekleri tüm haber ve uyarılar için radyo ve televizyonu dinlemeliyiz.
 • Terk edilmiş, şüpheli paketlerin bomba olabileceğini düşünerek bunlara kesinlikle dokunmamalı, yetkililere durumu bildirmeliyiz. Emniyet şeridinin içine girmemeliyiz.
 • Bombalanma olayı yakınımızda gerçekleşmişse, ikinci bomba olayına karşı bölgeyi terk etmeliyiz. Yaralıların kan ihti­yaçlarını gidermek için onlara yardımcı olmalıyız.

Uluslararası ve Nükleer Savaşlara ve Terörist Saldırılara Karşı Alınması Gereken Önlemler Hakkında Sizler de Yorumlarınızı Yazabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.