Sarı Irmak Nehri Nerede

Sarı Irmak Nehri Nerede, Sarı Irmak Nehri Hakkında Bilgi

Kuzey, Orta ve Doğu Çin’de büyük bir akarsudur. Boyu 5200 km. olup, beslenme havzası 1.125.000 km2.’dir. Kuzey Çin’de çok yaygın bulunan lös toprakları sebebiy­le büyük ölçüde alüvyon taşır. Zaten adını da buradan alır.

Kaynak noktası Doğu Ti­bet’te Marco Polo Dağları’nın güneybatı­sında yaklaşık 4500 m. yükseklikteki tepe­lerdir. Akarsu burada bir Tibet Nerhi’dir. Genellikle göllerle kaplı, yüksek bir plato üzerinde doğuya doğru akar. Kansu böl­gesinde (Lanço’da) kuzeye döner.

Ordos Stepleri’yle, kuzeyde İç Moğo­listan’daki Suiyan eyaleti arasında büyük bir kavis çizer. Şansi ve Şensi eyaletleri arasında kuzey-güney doğrultusunda akar.

Hisingan’ın doğusunda doğu doğrultu­sunu alarak Honan eyaletindeki boğazdan geçer. Buradan sonra artık büyük Çin ova­larına çıkar. Akarsuyun yıl boyunca debisi çok değişiktir. Bu bakımdan sık sık taşa­rak çok tehlikeli olur. Tarih boyunca birçok defalar mecrasını değiştirmiştir. 1852 yılın­dan önce akarsu Kiangsu’da Sarı Deniz’e dökülüyordu. Fakat büyük bir taşma so­nunda Kaifong’da yolunu değiştirerek Peçili Körfezi’ne dökülür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.