Robert James Graves Kimdir

Robert James Graves Hayatı

Robert James Graves, (d. 1796, Dublin -ö. 20 Mart 1853,Dublin, irlanda), İrlandalı hekimdir. Hasta muayenesinin tanıdaki öne­mini vurgulayan Dublin tanı okulunun kuru­cularından biridir. Aynı dönemde, yaygınla­şan Paris okulu, daha önceleri kadavralar üzerinde yapılan muayene ve incelemelerin klinikte hastalar üzerinde yapılmasını sağla­dı. ABD, İngiltere ve Danimarka’da da benimsenen bu uygulama hastalıkların tanı­sı ve iç hastalıkları alanında önemli gelişme­ler sağladı.

Graves, 1818’de Dublin Üniversitesi’nden mezun oldu. Londra’da ve Avrupa’da bir süre çalıştıktan sonra 1821’de Dublin’e dönerek bir muayenehane açtı. Aynı za­manda Meath Hastanesi’nin kliniklerinde öğretim görevlisi olarak çalışıyor, yolculuk­ları sırasında gözlediği yenilikleri, tıp eğiti­minde uygulamaya koyuyordu. Klasik bil­gileri öğretmenin yanı sıra, üst sınıftaki öğrencilerine klinikte yatan hastaları izleme ve tedavi etme sorumluluğunu da verdi. Döneminin öncü profesörleri gibi o da derslerini Latince değil İngilizce veriyordu. Trinity College Tıp Enstitüsü’ndeki başarı­ları nedeniyle kraliyet profesörü (regiııs professor) unvanını aldı. Dublin Journal of Medical Science’ın kurucularından olan Graves, yaşamının sonuna değin derginin yazı kurulunda yer almıştır.

Graves-Basedow hastalığı olarak bilinen egzoftalmik guatrı ayrıntılı olarak tanımla­yan ilk hekim oldu. 1843’te yayımlanan Clinical Lectures’la (Klinik Dersleri) ünü daha da yayıldı. Derslerinde aktardığı yeni­likler arasında nabız vurumunun saate bakı­larak sayılması ve ateşli hastalarda beslen­menin kısıtlanması yerine, hastaya sıvı ve katı gıdalar verilmesi sayılabilir. Mezartaşına “Ateşli hastalan beslerdi” yazılmasını önermesi şakacı kişiliğinin tipik bir örne­ğidir. Robert James Graves Kimdir konusunda bilgiler verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.