Risk Değerlendirme Formları

MEB bakanı  Dinçer,RİDEF’in çocukların karşılaştıkları risklerin belirlenmesi ve uygun müdahalelerle risk faktörlerinin en aza indirilmesi için geliştirilmiş ölçme aracı olduğunu bildirdi.

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Dinçer, risk değerlendirme formlarının Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Programının (ADEY) bir parçası, ADEY’in de AB’nin mali katkısı ve UNICEFin teknik desteğiyle yürütülen ”Önce Çocuklar, Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” projesinin bir parçası olduğunu belirtti.

Projeyle güç durumdaki çocuklarla çalışan profesyonellerin eğitilmesi ve ilgili kurumlar arasında eşgüdüm mekanizmalarının oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Keskin, risk değerlendirme formlarının e-okul’da puanlanarak çocuğun risklerinin belirlendiğini kaydetti. Dinçer, çıkan sonuçlar ışığında öğrenciye yardım edildiğini ifade etti.

Sorularla toplanan verilerin özel hayatın gizliliği ilkesine dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için toplanmadığını, öğretmenlerce toplanarak e-okul sistemine işlendiğini kaydeden Dinçer, ”Sınıf öğretmeni tarafından işlenen bilgiler diğer sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve MEB’in ilgili birimleri dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından görülememektedir” dedi.

Dinçer, MEB’in özel hayatın gizliliğini korumak için, e-okul ADEY ekranlarını, risk değerlendirme formlarına verilen cevapların raporlamasını almaya imkan tanıyacak şekilde yapmadığını, politika üretmek için sadece müdahaleleri raporladığını bildirdi.

“Sınırlı sayıda personel görülebiliyor”
Forma verilen cevapların, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, okullara danışmanlık için sınırlı sayıda personelce görülebildiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

”Toplanan veriler çocuk yararına öğretmenler ve yöneticiler tarafından kullanılmaktadır. RİDEF, çocukların karşı karşıya oldukları risklerin belirlenmesi ve uygun müdahalelerle risk faktörlerinin en aza indirilmesi için geliştirilmiş ölçme aracıdır. RİDEF’te toplanan bilgiler çocuğa ilişkin bireyselleştirilmiş müdahaleleri belirlemeye dönük olarak kullanılmaktadır. e-okul sistemine işlenen bilgiler e-okul’da oluşturulan bir yazılımla hesaplanarak çocuğun risk haritası çıkarılmaktadır. Risk haritası okulda kurulan Risk Takip Kurullarınca (öğretmen, idareci, rehber öğretmenden oluşur) değerlendirilerek çocuğa uygun bireyselleştirilmiş müdahaleler uygulanmaktadır.

Örneğin çocuğun karşı karşıya olduğu riskler anne-baba tutumlarından kaynaklanıyorsa e-okul ’ebeveynlik desteği’ uyarısını yapmaktadır. Okuldaki uzmanlar, uzmanlık alanlarına göre anne baba tutumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yaparak çocuğun risklerini en aza indirgemektedir.”

Dinçer, ev ziyaretlerinin zorunlu eğitim çağında olup ve ilköğretime kayıtlı olduğu halde okula devam etmeyen çocukların devamının sağlanması için aileleri ikna etmek için yapıldığını kaydetti.

”Ailenin kararlarında etkili olabilecek kişiler” olarak tanımlanan bu kişilerin, ailenin kararlarına etki etmesinin beklendiğini ifade eden Dinçer, ”Geçmiş dönem deneyimleri ve özellikle Haydi Kızlar Okula Kampanyası’nda bu kanaat önderlerinin çocukların eğitime kazandırılmasında olumlu etkisi görülmüştür. Burada sıralanan kişilerin okul yönetiminde söz hakları yoktur” dedi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.