Remzi Oğuz Arık Kimdir

Remzi Oğuz Arık Hayatı, Remzi Oğuz Arık Kimdir

Remzi Oğuz Arık,  (d. 1899, Kabaktepe, Kozan – ö. 1954, Adana), Türk arkeolog, düşünce ve siyaset adamıdır. Arkeolojik çalışmalarının yanı sıra, Türk milliyetçiliği üzerin­deki düşünce ve tezleriyle de tanınır. İstanbul Muallim Mektebi’ni bitirdi. I. Dün­ya Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Savaş­tan sonra lise öğretmenliği yaptı. İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe İ3ölümü’nü bi­tirdi ve Fransa’ya gönderildi. Sorbonne Üniversitesi’nde sanat tarihi, Louvre Arke­oloji Enstitüsü’nde arkeoloji öğrenimi göre­rek yurda döndü. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde çalışmaya başladı. 1932-33 arasında Alişar kazısına katıldı. Maarif Vekâleti Arkeoloji Müdürlüğü’ne atandı. Güllüdağ, Troya, Alaca Höyük, Çankırıkapı, Karaoğ- lan, Alaeddintepe ve Bittim kazılarında çalıştı. 1939’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fa­kültesinde arkeoloji ve dinler profesörü, 1943’te Ankara Arkeoloji Müzesi müdürü oldu. 1950’de siyasete atılarak Demokrat Parti’den Seyhan milletvekili seçildi. 1952’de partiden ayrılarak Türkiye Köylü Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlı­ğını üstlendi. 1954’teki bir uçak kazasında öldü.

Arkeolojik çalışmalarıyla ilgili olarak Alacahöyiik Hafriyatı (1937), Karaoğlan Kazı­ları (1938), Ankara-Konyu-Eskişehir Yazılıkaya Gezileri (ös 1956), Türk Müzeciliğine Bir Bakış (ös 1956), Türk Sanatı (ös 1976) gibi kitaplar yazan ve 1930’dan sonra yayım­cılık da yapan Remzi Oğuz Arık, 1948’e değin Türk Sözü, Oluş, Gurbet, ileri Yurt, Şafak, Dönüm, Çığır, Millet, Bizim Türkiye ve Hareket adıyla çıkardığı dergilerde milli­yetçilik, köy ve köylülük üzerine yazılar yayımladı.

Remzi Oğuz Arık Eserleri

Türkiye’de milliyetçi düşünce­nin, Osmanlıcılık, Turancılık ve Kurtuluş Savaşı dönemi gibi üç aşamada geliştiğini. Cumhuriyet dönemi milliyetçiliğinin Batıcı­lık, inkılapçılık, devletçilik, halkçılık ve laiklik kavramlarını da içerdiğini savundu. Türk milliyetçiliğinin, 1071’den sonra Ana­dolu’da oluşan dil, din, toprak ve soy birliğine dayanması gerektiğini, bunun da çağın gereklerine göre dinamik bir biçimde yeniden örgütlenmekle sağlanabileceğini ileri süren Anadoluculuk akımının önde gelen bir ideologu oldu. Bu konuya ilişkin düşünce ve tezlerini. Köy Kadını-Memleket Parçalan (1944), İdeal ve İdeoloji (1947), Coğrafyadan Vatana (ös 1956), Milliyetçilik, Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz (ös 1958), Gurbet-İnnıeyen Bayrak (ös 1968), Türk Gençliğine (ös 1968) adlı yapıtlarında ortaya koydu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.