Refet Bele Hayatı Biyografi

Refet Bele Hayatı Kısaca, Refet Bele Biyografi

Refet Bele, (d. 1881, İstanbul – ö. 2 Ekim 1963, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamıdır. Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi Miralay (albay) olarak Mütareke dönemin­de 3. Kolordu Komutanlığı’na atandı. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a çıkıp Milli Mücadele’ye katıldığı için İstanbul Hükümeti’nce görevinden alındı (13 Temmuz 1919). Erzurum Kongresi’nde (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) He­yet-i Temsiliye’ye seçilerek Sivas Kongresi’ ne (4-11 Eylül 1919) katıldı ve bu kongrede Amerikan mandasını savunanlar arasında yer aldı.

I. TBMM’ye İzmir milletvekili olarak girdi. 16 Eylül 1920’da dahiliye vekili oldu. Ekim 1920’de Konya’da Kuva-yı Milliye’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastır­dı. Batı Cephesi’nin 9 Kasım 1920’de Batı ve Güney cepheleri olarak ikiye ayrılmasın­dan sonra Güney Cephesi komutanlığına getirildi. Burada gösterdiği yararlıklar nede­niyle de mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildi. 21 Nisan 1921’de dahiliye vekilliğinden ayrıldı, 30 Haziran 1921’de yeniden aynı göreve getirildi. 6 Ağustos 1921’de ek olarak müdafaa-i milliye vekilliğini de üst­lendi. Dahiliye vekilliğinin 10 Ekim 1921’de sona ermesine karşın müdafaa-i milliye vekilliği 10 Ocak 1922’ye değin sürdü. Ekim 1922’de TBMM temsilcisi olarak, Mudanya Mütarekesi uyarınca, Trakya’yı Yunanlılar­dan devralmakla görevlendirildi. Kasım 1922’de Ankara Hükümeti’nin İstanbul temsilciliğine getirildi. II. dönem TBMM’ye İstanbul’dan millet­vekili seçildi. 8 Kasım 1924’te bir grup arkadaşıyla birlikte Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan istifa ederek 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ku­ruluşuna katıldı. Partinin Haziran 1925’te kapatılmasından sonra, 17 Haziran 1926’da Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir Suikasti ile ilgili olarak İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı ve beraat etti. Kasım 1926’da da milletvekilliğinden istifa ederek meclisten çekildi.

1935’te İstanbul milletvekili olarak yeni­den TBMM’ye giren Refet Bele, 1950’ye değin dört dönem bu görevde kaldı. Hazi­ran 1950’de Demokrat Parti hükümetince Beyrut’taki Mülteci Komisyonu’na Türk delegesi olarak gönderildi. Bu görevi Mart 1961’e değin sürdü. Refet Bele kısaca hayatı ile Refet Bele biyografi bilgisi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.