Pozitif Negatif Ve Aktif Statü Hakları Nelerdir

Bu yazımızda temel hak ve özgürlüklerimizden olan pozitif negatif ve aktif statü haklarının neler olduğunu kısaca açıklayacağız.

Pozitif Statü Hakları;  Bir ülkede yaşayan vatandaşların devletten hizmet ve yardım istemeye fırsat veren hakların tümüdür. Pozitif statü haklar anayasada ikinci kısmının ikinci bölümünde yer almaktadır. Çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi haklar pozitif statü haklarına girer. Pozitif statü haklar devletin sosyal ödevlerini yansıtır. Bu haklara isteme hakkı da denmektedir. Bu kategorideki haklar genellikle ekonomik sosyal alana hitap eder. Bu nedenle bir diğer ismi de sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdir.

Negatif Statü Hakları; Bir ülke vatandaşının devlet tarafından dahi engellenemeyeceği haklarınını bütünüdür. Kişiye özel sınırlar içeren hakları ifade eder. Bu haklara; konut dokunulmazlığı hakkı, kişi güvenliği hakkı, din hürriyeti, düşünce hürriyeti gibi haklar örnek gösterilebilir. Bu haklarda anayasamızın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alır. Bu bahsi geçen haklar kişiyi devlete ve topluma korur. Bu nedenler koruyucu haklar ismini de almaktadır.

Aktif Statü Hakları; Bir ülke vatandaşının devlet yönetimine katkı sağlamasını amaçlayan haklara denir. Bir diğer adı ise  “katılma hakları” dır. Bu haklar anayasamızın ikinci kısmının dördüncü bölümünde bulunur. Seçme ve seçilme hakkı, siyasî parti kurma hakkı, siyasî faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar bu tür haklardandır.  Siyasi n,itelik taşıdıkları için siyasî haklar” diye de ifade edilir. ü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.