Polisin Görevleri Nelerdir

Ülkemizde polisin görevleri hakkında kısaca bilgi, polisin görevleri nelerdir maddeler halinde

Ülkenin güvenliğini sağlayıp, suçları önleyerek, olayları sonuca kavuşturmak polisin en temel görevidir. Polis hizmetinin gerektiği kurallara uymak zorundadır. Görevlerinde hukuki bir dayanağı olmak zorunda ve hizmet gereğince yasaklananları yapmamalıdır.

Kamu otoritesini ve kamu yararını sağlamak polis yetkilerinin temel amacıdır. Kamu yararını sağlamak kamu düzeninin sağlanması ile oluşur. Polislerin çeşitli görevleri vardır. Günlük yaşamda hemen her alanda polisi ilgilendiren konular mevcuttur. Görevleri; kanunu, geleneksel ve demokratik olarak sınıflandırabiliriz. Kanuni görevleri; asayişi sağlamak, devletin yürütme gücüne yardımda bulunmak, olayları bastırmak, önlemek ve adli görevlerin işleyişini sağlamak olarak ana başlıklar altında toplamak mümkündür.

Polisin görevlerini 6 temel başlık altında maddeler halinde sıralayalım ;

  1. Yurt içindeki emniyeti ve asayişi sağlamak amacıyla birçok farklı hizmetin, ilgili mevzuat kapsamı dahilinde ve  “süreklilik arz edecek biçimde” sağlanması
  2. Toplumun genel suçlardan korunmak için ayrıntılı bir biçimde bilgilendirilmesi
  3. Çocukların ve özellikle genç kişilerin suça yönelmesini önleyecek önlemlerin alınması, bu konuda çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi
  4. Suç analizi yapmak ve gerekli bilgileri kayıt altına alarak bu bilgileri ileride işlenme potansiyeli olan suçları engellemek için kullanmak
  5. Suç kapsamında değerlendirilen eylemlerin işlenmesini önlemek için yeni yöntemler bulmak ve mevcut yöntemlerin daha da işlevsel hale gelmesi için geliştirilmesini sağlamak
  6. Teşkilat içindeki koordinasyonu sağlamak

Kamu düzenini sağlamada 4 ana öğe mevcuttur. Bunlar; güvenlik, sağlık, ahlak ve esenliktir. Eşitlik ve denge polis olmak için en önemli unsurlardır.

7 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.