Peygamberlerin Geliş Sırası Peygamberlerin İsimleri

Peygamber isimleri ve hakkında bilgi, peygamberlerin geliş sırası bilgisi …

Peygamberlerimiz

Kur’an-ı Kerim’de  ilk olarak Adem As’ın ismi geçmiştir. En son anılan Peygamber ise Hz Muhammed S.A.V Efendimizdir. Bu iki peygamber kuran-ı Kerim’de sınır teşkil ederler. İkisinin arasında alınan bilgilere bakılarak 125 bin  başka peygamberler  yaşamıştır ve bunlardan 25 ‘inin ismi ise Kuran-ı kerimde geçmektedir.

Kur’an-ı Kerimde anılan Peygamberlerin geliş sırasına göre isimleri şöyledir;

Hz. Adem,
 Kur’an-ı Kerim’de toplam olarak 25 kere adı geçmektedir. İlk yaratılan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk ayak basan ve kullanandır. Allah onu topraktan yaratmış ve beraberinde ona eş olsun diye Hz.  Havva’yı O’nun kaburga kemiğinden var etmiştir. Kendisine kitap olarak 10 sayfa nail olmuştur.

Hz. İdris, Kur’an’da adı 2 kez anılmaktadır. İlk kez Astronomi ve matematik gibi bilimlerle uğraşan, ilk kez iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak örtünen, ölçü ve tartı aletleriniilk kez kullanan, ilk yazı yazan kişinin o olduğu kitaplarda geçmektedir. Hz. İdris’e 30 sayfalık suhuf indirilmiştir.

Hz. Nuh, Kur’an’da 43 kez anılmaktadır. Kur’an’da yer alan 71. surede o anlatılmaktadır ve onun adı süreye verilmiştir. Peygamberlik vazifesi yürüttüğü Kavminde ona inanan çok nadir kişi olmuştur. Karısı ve bir çocuğu da dahil olmak üzere ona inanmamıştır. İnanmayanlar helak olduktan sonra tekrar yeni bir nesil yaratılmıştır.

Hz. Hud, Kur’an’da 10 kez anılmaktadır. Kuran’ın 11. suresine onun adı verilmiştir.  İrem şehrinde yaşayan, çok katlı binalar yapma hevesine tutulmuş Âd Kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. Ticaretle de ilgilenmiştir.

Hz. Salih, Kur’an’da 8 kez anılmaktadır. Dağları ve dev kayaları delerek yaptıkları görkemli evlerle bilinen Semud kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. Semud kavmi kendilerine denemek için gönderildiğini bilmeden Salih Peygamberin devesin kıymışlardır. Ticaretle ilgilenmiştir.

Hz. İbrahim, Kur’an’da 69 kez anılmaktadır. Kur’anda geçen 4. sure onun adını almıştır. Oğlu İsmail ile beraber Kâbe’yi yapmışlardır. Çok misafirperver olan Peygamber sayesinde Kurban kesme alışkanlığımız doğmuştur. Kendisine 10 sayfalık kitap nail olmuştur. Babil hükümdarı Nemrut onu ateşe attırmış ancak ateş onu akmamıştır. Bu sayede de Halilullah diğer bir deyişle Allah’ın dostu olarak bilinir.

Hz. Lût, Kur’an’da 27 kez anılmıştır. Hz.İbrahim’e ilk inanan o’du. Yine Hz. İbrahim ile beraber hicret etmiştir.  Sodom ve Gomora şehirlerinde bulunan Lut Kavmine peygamber olarak vazifelendirilmiştir.

Hz. İsmail, Kur’an’da 12 kez anılmıştır.  Hayatının uzun dönemini Çobanlık ile geçirmiştir. Babası olan Hz. İbrahim ile beraber Kâbe’yi yapmışlardır. Hac ve kurban ibadetlerine önderlik yapmışlardır. Son peygamberimiz olan Hz. Muhammed onun neslindendir.

Hz. İshak, Kur’an’da 15 kez anılmıştır. Hz. İbrahim’in oğludur. hz. Muhammed dışında Kur’an’da adı geçen kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin atası o’dur.

Hz.Yakup, Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Hz. İbrahim’in torunu, Hz. İshak’ın  ise oğludur. Yıllarca evlat özlemi ile sınanmıştır. Oğlu hz. Yusuf’un özleminden acısından gözleri görmez olmuş,  ona kavuşmasıyla tekrar açılmıştır.

Hz. Yusuf, Kur’an’da 27 kez anılmıştır. Kur’an’da yer alan 12. sure onun adını almıştır. Hz. Yakub’un 12 oğlu arasında en çok sevdiğidir. Kardeşleri haseti yüzünden, onu kuyuya atmıştır. Rüya tabiri yeteneği vardır. Bu yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici dahi olmuştur. Kur’an’da baştan sona bir sürede, kıssası anlatılan tek Peygamber’dir. Bu kıssaya ise  Kur’an’da “kıssaların güzeli” denmiştir.

Hz. Eyyub, Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Sabrıyla bilinen peygamber uzun yıllar ağır hastalıkla sınanmıştır.

Hz. Şuayb,
 Kur’an’da 11 kez anılmıştır. Güzel hitabından dolayı “Peygamberlerin Hatibi” lakabını almıştır.  Hilebaz, Ölçü ve tartıda çok hile yapan Medyen ve Eyke halkına Peygamber olarak gönderilmiştir. Kızlarından biri ise Hz. Musa izdivacına müsaade etmiştir.

Hz. Musa, Kur’an’da tam 136 kez anılmıştır. Kendisinden ve yaşadıklarıyla en çok Kuran’da bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak vazifelendirilmiştir. İsrailoğulları onun sayesinde Mısır’ı boşaltmışlardır. Kendisine Tevrat kitap olarak nail olmuştur.

Hz. Harun, Kur’an’da 20 kez anılmıştır. Hz. Musa’nın kardeşi ve yardımcısıdır. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a döndüğü vakitlerde Hz. Harun’a Allah’ın emirlerini ulaştırmış, o da bunları kabul ederek Hz. Musa’ya yardım etmiştir. En bilinen özelliği Güzel konuşması ve hitabetidir.

Hz. Davud, Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Sesinin güzelliği ile bilinen Peygamberin hatta o kadar güzel sesi vardı ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik edermiş. Peygamberlik vazifesinden evvel Tâlût’un ordusunda asker olarak savaşmıştır. Peygamberlik göreviyle beraber İsrailoğullarına krallık yapmıştır. Asıl mesleği Demirciydi. Hz. Davud’a Zebur indirilmiştir.

Hz. Süleyman, Kur’an’da 17 kez anılmıştır. Hz. Davud’un oğludur. Babasının ölümünün ardından hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle iletişim kurma kabiliyetine sahiptir ve emrinde onları çalıştırdığı bilinmektedir.

Hz. Zülkifl, Kur’an’da 2 kez anılmıştır. Hz. Eyyub’un oğludur. Sabrı sayesinde Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen bir Peygamberdir.

Hz. Yunus, Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Kur’an’ın 10. suresine onun ismi verilmiştir. Asurluların başkenti Ninova halkına peygamberlik yapmıştır. Denizde bir yunus balığınca yutulmuş ama balık kendisine birş ey yapmadan onu karaya ulaştırmıştır.

Hz. İlyas, Kur’an’da 3 kez anılmıştır. İsrailoğullarının Ba’l’ a tapan bir kabilesine peygamberlik yapmıştır.

Hz. Elyesa, Kur’an’da 2 kez anılmıştır. Hz. İlyas’a yardımcı olarak görevlendirilmiştir.

Hz. Zekeriyâ, Kur’an’da  7 kez anılmıştır. Hz. Süleyman’ın neslinden gelmiştir. Kudüs’te Hz. Meryem’i himayesi altında korumuştur. İsrailoğulları tarafından şehit mertebesine ulaştırılmıştır.

Hz. Yahya, Kur’an’da 5 kez anılmıştır. Hz. Zekeriyya’nın oğludur. Adı kimse tarafından kullanılmamış ve Allah tarafından konulan bir isimdir. Hz. İsa’nın müjdecisi ona vakıf olmuştur.

Hz İsa, Kur’an’da 25 kez anılmıştır. Babasız olarak doğan Hz. İsa ALLahın bir mücizesidir. Beşikte iken konuşma, Ölüleri diriltme, hastaları ve körleri iyileştirme gibi mucizeleri vardır. Doğum yılı miladi takvimin başlangıcıdır. Asıl Mesleği marangozdur. Kendisine İncil nail olmuştur.

 Hz. Muhammed S.A.V.
, Kur’an’da 4 kez anılmıştır. Kur’an’ın 47. suresine adı verilmiştir. Gelmiş geçmiş peygamberlerin sonuncusudur. Tüm insanlara Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Kur’an-ı Kerim ise kendisine nail olmuştur.

Peygamberlerin İsimleri ve Peygamberlerin Geliş Sırasına Göre Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

34 yorum

 1. Peygamberlere indirilen hiç bir kitapta durup durmadan gidip insan öldürün diye buyrulmuyor islam dini için konuşuyorum kurandada buyruluyor onlar size topyekün saldırılarsa sizde onlara topyekün saldırın zaten islam dininde durduk yere insan öldürmek yasaktır ALLAH var elçileri yok demişsin şevket peki sana ALLAH ı kim tanıttı ALLAH (c.c.) zaten övgüye muhtaç değildir ama ALLAH insanı , yukardada arkadaşımızın bahsettiği gibi imtihana tabi tutmuştur bu bir takım ölçülerle kurban kesmek v.s. gibi cennete girmek kolay birşey değildir ALLAH insana verdiği nimetlere karşın ibadeti emretmiştir. ALLAH hepimizi hidayete erdirsin

 2. arkadaşım madem bir yaratıcı yok madem cennet cehennem yok madem hesap ve azap günü yok peki sen neden bazı konularda vicdanlı dawraniyorsun mesela bir örnek olsun diye söylüyorum bir hayvanı mesela köpekleri yada kedileri neden öldürmuyorsun bunu yapmaman için sana bir engelmi var nasilsa cennet cehennem hesap yok diyeceksinki insanlar benim hakkımda ne düşünür nasılsa ölünce bir hiç olacaksın bu dünyadaki insanların senin hakkindaki olumsuz düşüncelerinde bir anlamı yok o zaman.peki seni insan öldürmekten zina yapmaktan hırsızlık yapmaktan başka insanlara ve hayvanlara eziyet etmekten ve daha birçok kötü davranışı yapmaktan alıkoyan ne?nasilsa yaptiklarin bu dünyada kalacak ölünce yok olacaksin ve kimse sana öldükten sonra hesap sormayacak değilmi senin tabirine göre neden bu zalimliklerden ve verdiği zevkten mahrum kalasinki zaten bir kere dünyaya geliyorsun değilmi…ama öyle değil ışte öyle olsaydı cocukları ve halkini katleden liderlerden kim hesap soracak bu insanların yaptikları bu dünyada yanına kar kalıyor fakat ahirette bu yaptıklarının hesabı ve cezası sorulmayacak olsa idi senin zoruna gitmezmiydi sen demezmiydin adam o kadar insan öldürdü haksiz yere bunun hesabı ne olacak diye…

  • bizde onu diyoruz zaten kardeşim öldürmeyi kutsal hale getiren sapkın inanışlar yaşanmasın istiyoruz.bak sen bile imtihan yoksa kedi köpek kesilmesi serbest olur diyorsun .kendimizi eğer cezalandırılacağımızı düşündüğümüz için kötülük yapmaktan alı koyuyorsak ,sahibinin yanında civciye kafasını yan çevirerek civcvden de gözünü ayıramayan şuursuz karabaştan bi farkımız kalmaz. bizi hayvan olmaktan ayıran özelliğimiz korkumuz değil,şuurumuz,aklımız ve sonrada vicdanımızla diğer canlılara merhametle yaklaşma vasfımız bizi insan yapar.başkalarının değerlerine saygı duymamızı sağlayacak özelliklerimizi geliştirmek yerine, acaba öbür tarafta yanarmıyım korkusu istismara açık olduğu yaşam laboratuvarında görülmektedir.

 3. Allah aşkı için bunu açıklayın Hz. idris adem aleyiselamın oğludur ve yeryüzünde ikinci peyganberdir.alnında hz muhammedin nuru (iziyle) doğmuştur. peki allah cc yüzyıllar önce muhammedin nurunu ortaya koyduğuna göre ,neden ondan önce üçtane kitap(tevrat,zebur,incil) yaptıda kuranı muhammedi sona bıraktı .laf cambazlığı ,hadisle kimse izah edemez. sonradan küfür ettireceğin inançlar yaratana kadar ,yalın ve sade olmak gerekmezmi.ALLAH birdir yarattığı canlıların birbirine saygı göstermesi dışında kendisine tapılmasına ihtiyacı yoktur.ALLAH kendi yarattığı kullarını kendi adına kurban edilmesini,katledilmesini(öldürülmesini) asla kabul etmez, bu yüzden kendine tapılmasını istemez ve hiçbir elçiside yoktur. hz. şite ilim fen,matamatik verildiği söyleniyor ama PİSAGOR, GALİLEO, KOPERNİK,NEVTON, NİKALO TESLA, DARVİN, ANTOİNE LAVOİSIER,ARŞİMET, GİODANO BURUNO ,EİNSTEİN ,gibi bilim insanları düşünceleri yüzünden yakılarak öldürülüyor,dinden dışlanıyor, zehirleniyor, sürgün ediliyor. Hem yüzyıllar önce peygamberlere ilim irfan verdim diyeceksin,insanlık bu ilim ihsandan nasibini almayıp bilim adamlarına eziyrt edecek,biryandanda insanın refahını dinde arayacaksın ne yaman çelişki. kutsal kitapların neresinde yazıyordu cep telefonunun işlemcisinin cipleri nano kıristal silikon sayesinde sınırsız veri alışverişi sağlıyacağı nerede yazıyor? tam tersine bu bilimle uğraşan insanları öldürmekle meşguldünüz. ALLAH adına ayrımcılık yapan din adamları dünyanın sonunu getirme yarışına girmeleri misyonerlik ve cihat çalışmaları insanlığın hayır alameti için değildir.ALLAH c.c. kendine tapılmasını istemez ve elçisi yoktur. Canlıların birbirine münasebetleri ile sorgulanacaklardır.İBADETLE DEĞİL.

  • Şevket kardeşim benim tahminimce sen ataistsin ben sana şunu sormak istiyorum sen hiç kuranı kerimi eline alıp okudunmu veya şunu hiç düşündün mü allahaın elçisi olmasaydı ve Allaha nasıl ibadet edeceğimizi bilmesekdik biz Allahı nerden tanıyacak idik sen sen ol allahın peygamberlerine ve emirlerini yok sayma ki sende huzura varsın

  • sevgılı kardesim belli ki ıyı donanımlı dogru bılgi ile yogrulmussun soyledıklerının coguna katılıyorum hatta hayran oldum tasekkur ederım kafamdakı bırcok soruya tercuman oldun anca eksıklerımız var ne guzel cevaplamıssın ınsanlar bırbırlerıne davranıslarıyla sorgulanacaklar cok dogru ALLAH INSANA SAYGILI OLMAYAN BANA SAYGILI OLAMAZ ISTE INSANIN INSANLA ILISKILERININ TAMAMINA IBADET DENIYOR GERCEK OLAN BU GERISI TEFERRUATTIR SENDEN RICAM NAHL SURESINI OKURSAN DAHA DONANIMLI OLURSUN DAHA DOGRUSU KURANI TAMAMEN OKU BU INSANLARIN SENI ANLAMASI KOLAY DEGIL TEK TARAFLI GERCEK BILGILERI ANLAMASIDA ZOR ALLAHI INKAR ETTIGINE INANMIYORUM AKSINE ALLAHI DAHA YUCE BIR YERE KOYMAYA CALISIYORSUN BASITE INDIRGEMEDEN DAHA YUCE OLDUGUNA INANIYORSUN CUNKU BENDE OYLE DUSUNUYORUM TESEKKUR EDERIM BILGILENDIRMEYE DEVAM ETMENI BEKLIYORUM ALLAH OYLE BUYURUYOR DOGRULARI BILIP DE PAYLASMAYANLAR GUNAH SAHIBI OLURLAR ESENLIKER

 4. farkında olmadan hepiniz de tek ve bir olan Allah’a inanıyor iman ediyor tartışıyorsunuz. zaten kur’an da da bu tartışmalarınızın olacağı yazıyor. onların hakkında hüküm vericinin de Allah olduğu belirtiliyor. şevket beyin hakkı yok değil, savaşlar olmasa insanlar farklı inançlara sapmasa daha huzurlu bir dünya olur du. o zamanda sınava gerek olmazdı. nefisli yaratılan canlılarız. nefissiz ve seçim irademiz olmasa o zaman melek olurduk. adem a.s. da nefsinin kurbanı oldu. ve biz dünyaya gelmeden önce Allah’u taela, bizi yaratmadan önce tek tek bize sordu. seni dünyaya sınava göndereceğim, kabul eder isen cennette sonsuza dek misafir edeceğim. eğer bana kulluk etmekten şüphen varsa bu yükü sana yüklemem. ama kulluk etmekte başarılı olurum, kabul ediyorum dersen cennete girersin, aksi halde nefis ve heveslerine yenik düşer isen cehennem’e gidersin. ve sonuçlarını da kabul etmiş olursun, dedi. bu soru dünyaya gelen her nefse soruldu. öldükten sonra bu soruyu bana sormadınız diyemeyeceğiniz soru anınız size yeninden yaşatılacak ve evet bana bu soru soruldu bende kabul ettim. nefis bana yüklendi ve dünayaya gönderildim diyeceksiniz. ölümden kaçış yok. eğer ölüm varsa dünyada yaşanılan her şey yalan. bu sebeple geriye tek şey kalıyor. yaşamı nasıl ve ne uğurda harcadığınız. ister hayır yolda harcar ve size bahşedilen hayatı iyi değerlendirirsiniz. isterseniz şer yolda harcar hesabını verirsiniz. şevket beyin atladdığı ve Allah neden kan dökülmesini istiyor veya cennet de yanık et kokusunu localarda kimlere izlettirmek istiyor un cevabıdır. cennete giden mümin olan böyle bir tabloya nasıl bakar insanın içi sızlamaz mı diye sormuş; aynı tabloyu sen yaratılmadan önce izlemiş tin ama şimdi hatırlamıyorsun. ikinci yaşam formuna kavuştuğunda bunların hepsini hatırlayacaksın.
  Allah imandan ayırmasın. her şeyin en iyisini Allah c.c bilir.

 5. Söyleyeceklerim daha çok konu ile ilgili değil de şevket adlı kardeşime naçizane bir tavsiye… yüce kitabımız Hz. Kuran ı tamamen oku anlamaya çalış hatta orada yazılanları uygulamaya koy. Bir ikincisi ise Yaradan Rabbimizin yaptıklarını veya söylediklerini eleştirmek biz insanlara düşmez. Eğer sabırlı olursan anlayamadığın eksik konuları öğrenirsin. Hesap günü çetin olacak bunları hatırlatmak istedim. Sana sırf inat olsun veya bir sataşma içermeksizin birşey söyleyeyim, benimde bazı konularda bilmediklerim, anlayamadıklrım var ancak eğer Hz. Furkana iman etmiş isek yüce yaradanın her yaptığını anlamamız mümkün değil.

  • ben dürüst insansam,çevremden allah razı olsun diye övğüye layık işler yapıyorsam dinin yada dinsizliğin önemi varmı. Ben bana dürüslük emredildiği için yapmıyorum ki içimden geldiği ve insanlık geçmişinden daha iyi yaşasın diye yapıyorum. iyilik yapmayı dürüst olmayı senetle açık çekle bana cennet vaat ediliyor diye yapmıyorum benim “rüşvete “de ihtiyacım yok.kiabı -kerimi okumayı tavsiye edenlere teşşekür ediyorum ,ama şunu çok iyi biliyorum kutsal kitaplara bağlılık bu dünyada insanlığın hayrına kullanıldığından çok bölünmesine ve kendi inanç yolunu diğerine dayatmasının acılarını çekecek çok üzgünüm.

   • Şevket bey iyi insan olmanın kıstası yok islam bir korku değil sevgi dinidir ki öylede olmalı sadece biz toplum olarak öyle yapma Allah taş yapar camide gürültü yapma çocuklar için çıkın dışarı bu toplumumuzda ki büyüklerin hatası sonuç olarak bunu kişiler yapıyor istemeden de olsa korkuyla ibadet yapan insan da çok azdır onu söylemek isterim konuyu dağıtmadan işin özü İslam dininde ve kuran ı kerimde hata yoktur hata biz insanlardadır islamı doğru yaşamayan kötü örnekler veren dini gösteriş menfaat veya bir fayda amaçlı kullanan kişilerde hata vardır yani islamı doğru yaşayamayan insan örnekleriyle İslam dinini yargılayamazsın Yusuf islam isimli İngiliz sanatçı iyi ki önce kuran ı kerim i okumuşum der eğer ki müslüman insanları görseydim müslüman olmazdım diye söyler kuranımız ve dinimiz her anlamda güzel ve özeldir mesele bunu yaşamakta

 6. Allahu Tealanın Peygamberlerin sayısı Kur’an-ı Kerim’de 28 olarak geçmektedir. Burada 25 peygamberin adı geçiyor. 3 peygamber eksiktır. Bunlar; Hz. Zülkarneyn (A.S), Hz. Üzeyr (A.S) ve Hz. Lokman (A.S) bu zatlarda Allahın peygamberidirler. Ki zaten peygamber olmasalardı Yüce Rabbimiz Allahu Teala bu kişilerin isimlerini Kuran-ı Kerim’de ayetlerde bildirmezdi! Bu konuda ihtilaf yoktur. Zülkarneyn, Üzeyr ve Lokman (Aleymusselam) peygamberlerdir. Bu peygamberleride listeye eklemeniz doğru olacaktır.

  • zikir eden birilerini tanıyorum.kayseride benim hanım komşularına sık gitmeye başlamışt odanın içinde dört dönüp zikir çekerlerken sizden iyi olmasın komşusu kadın devrilip kafasının kanepenin köşesine çarpmış.hastaneye kaldırmışlar.kaşı açılmış 4 dikiş yapmışlar.hastanede mutfağın dolabın kapağına çarptım demiş.BEN HANIMIN GİTTİĞİ YERDE BÖYLE BİR İŞ YAPTIKLARINI BİLMİYORDUM.agzını yüzünü düzeltim.ESKİŞEHİRE TAŞIDIM. ALLAH ımıza verdiği nimetlerden dolayı şükret,yerlerde ekmek kırığı bırakma bundan daha büyük iman olmaz dedim.şimdi o kayseride kafayı yimişiz biz diyor. SOSYAL FALİYETE AÇ bedenler dini sapkınlık içine girerek meydanlarda ,mitinglerde ellerine verilen şehit kanları ile meydana gelen o al bayrağı yerlere serip üzerine çıkıp namaza durdular. Hani samsundan çıkıp ankarada alna konarak öpülen o bayrağın üzerinde.Hani o MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN yere serilen yunan bayrağının üzerine basmayıp BAYRAK BİR ÜLKENİN ŞEREFİ VE NAMUSUDUR dediği bayrak. Sen şimdi bu bayrağın ne oklduğunu oğretilmemiş insanlarına zikir çekmeyi öğreteceksin. DAHA SONRADA ALLAHIM ,MİLLETİM BENİ AFFETSİN DİYECEKSİN. KAÇ SEFER AFFETSİN.

 7. Kutsal kitaplarda yol gösterici o kadar zayıf davranmış ki, hepsininde insan elinden çıktığı şüphesini uyandırıyor. geçmişte yaşanmışları kötü den yada iyiden örnek olarak şahıslara indirgeyerek anlatmak ALLAH işi olmaz. diyeceksin ki filan kavimi şu şahsı şu sebepten helak ettik de onlar yine akıllanmadılar. Sizde onlardan olmayın !!!. Bu örnek niyeti benim gibi kötü !!! olanların kafasını kurcalayacak anlatım şeklidir. Akla şu geliyor yaradan bile çaresiz kalarak yaratıcı olduğunu bir tarafa bırakıp, yok ediciliğini tehdit olarak kullanması insancıl gözükmektedir.TANRISAL DEĞİL. DEVAMLI DÖVÜŞÜYOR ÇATIŞIYOR GÖZÜKMEK ANCAK KUL İŞİ OLABİLİR. Hem çoğu önemli kuralları neden sonraya bırakmıştır. İnsanı yaratırken ayrıştırmamak için şu kurallarla bana ibadet edeceksin diyebilirdi.Dini YAKIN tarihte bölünmüş olan insan topluluklarının kendine göre ayakta kalabilmesini sağlayan kurallar haline dönüşmeden ayrılık yaratmadan yapamamıştır.EN BÜYÜK ŞÜPHEDE BUDUR. imtihan o da ne?

 8. Ey Adem oğlu . Dünyada kendi soyunu arındırman büyük küçük demeden ,düşman yaratmaktan vazgeçtiğin gün mümkün olacaktır.Düşmanın olmadığ andan itibaren kullanmaya ihtiyaç duymayacağın, beyninin yarısı kendini yok edecek yaradılıştan gelen huzursuzluğun,doyumsuzluğun ortadan kalkacaktır.Israrla düşman yaratmamak için mücadele ettiğin sürce bunu başarmak elindedir.Ve dünyada bütün kötülükler ancak böyle yok olacaktır. Vesselam Allah c.c. insana afetlerlei,tufanları hizaya getirmek için değil ,insanı eksik fazla yarattığı gibi evrenide eksik fazla yaratmıştır. Kİ kulunun maharetlerini sergileyerek yaşamı için gerekli şartları düzenlediğini gördükçe GURURLANAN ALLAHU TEALA kulunun yarısını ballayıp, yarısını yakmak için yaratmamıştır.Bu insanın kendi uydurmasıdır.

 9. Ben sadece aklıma geleni soruyorum. Nuh aleyhüsselamın gemisinin oturduğu dağın yüksekliği deniz seviyesinden 2,890 metredir.Yani 3 km yükseklikte cudi dağ seviyesinde dünyayı su kaplatırsanız Bütün dünyayı suya gömmüş olursunuz. Şimdi (insanlarda demiyorum )hayvanlarda evrimin milyonlarca yıl aldığını bildiğimize göre dünyada çoğu bilinmemekle birlikte 8 milyon 700 bin hayvan çeşidi kayıtlara girmiş.Bu rakamın yarısını deniz canlılarına çıkalım. 4,5milyon hayvan çeşidini erkek,dişi 9milyon canlıyı almak zorundasınız. Almadı iseniz sonradan birbirinden türemiştir diyemezsiniz çünkü bu evrim ancak milyonlarca yıl gerekir oysa tufanın ancak 250 bin yıl önce olduğu hesaplanıyor.Allah büyüktür herşeye kâdirdir . “O der olur” o halde neden bu kadar zahmetli bir iş tuturup o kadar canlıyı bir araya toplattırmıştır. Ol demeye gücü yeten yaratıcının neden 1-YokOl demediğini ? 2- Neden insan oğlu onun dediği gibi dürüst, saygılı yaşarken israafil görevlendirilecek. Yok saygısını yitireceği düşünülmüşse bu nasıl bir yaratıcı olmak ki bunu düzeltmeyip hep yok etmek ve yeniden yaratmak üzerine düzen kursun.Ben de derim ki madem sonunda yangelip yatma hayatı kuracaksın bu kadar eziyeti insana keyif almak içinmi yapıyorsun?Yüzyıllardır çoğu masumu dünyadan hevesini almadan neden birbirine kırdırıyorsun .Çoğuna günlerce ,saatlerce can çekişerek ölmelerine göz yumuyorsun .SEN SAĞLIKLI İSEN NEDEN İNSANI SEYRİNE BAKMAK İÇİN SENARYO YAPTIN EKSİK YARATTIN? SONUNDA YAN GELİP YATIRMAK İÇİNMİ???. YOKSA YANIK ET , KEMİK KOKUSU ÇOK MU HOŞUNA GİDİYOR HEMDE CANLI CANLI. BU NASIL BİR SON BUNDAN KİM KEYİF ALACAKTA SEN BÖYLE BİR İNSAN YARATTIN. Kime seyrettireceksin locada kimler olacak.Cennete gidenler bu yantarafta yananları bilerek nasıl keyiflenmek bu nasıl ballanmak?

   • güzel kardeşim imtihan seçmek için olur, yeteri sayıda olan yerde ne imtihanı herkes senin gibi kıymetli olurdu. Okumak demek öğrenmek demek,imtihan ise seçilmek demek.dünya nüfusu 100 kişi olsaydı sanada 150 kişi lazımsa neyi seçeceksin keçileri bile saymaya başlayıp 50 kişi açığı kapatmayı denersin.Allah birdir yaradandır ama bir kavim ateş yakıp davul çalarken bu böyle olmuyor, haç çıkartıp vaftis yapalım,yok olmadı oraya buraya ağlayalım elleri göğe çevirip yalvaralım uymayanları da öldürelim dünyayı başlarına ters çevirelim o da olmadı amcamın oğlu halife oldu saz çalıp kadın erkek döndü, yinede savaş bitmedi. oradan akıllı biri ortalığı yatıştırmak için kim olursan ol yinede gel dedi .Bakıldı ki adam doğru söylüyor yahu döğüşmeyelim ayıp oluyor. VAH VAH BUNU AKIL ETMEK İÇİN OKUMAK DA İSTEMİYOR AMMA

    • Kardeşim Allah c.c insanlara akıl fikir vermiş iyiyi kötüyü doğruyu bulsunlar diye öyle olmasa yüce yaratan insanları yaratır ondan sonra hemen cennetine koyardı ama dünya sınav dünyası sınavlarda tek doru var ama seçenek şıkları dört ve ya beş öyle değilmi Allahın sınavıda böyle iyi olanı kötü olanı yaratmış ve elçi bile göndermiş yardımcı olsun diye insanlar sınavı geçmemişse burada kimin suçu var tabiki dersine çalişmayan insanın öyle değilmi daha fazla konuşup günaha girmeyin

  • Sende Hiç Düşünme Kabiliyeti Yok Galiba.Kuranı Kerimde Onlar hiç düşünmezlermi Ayetinden Yola Çıkarak Düşünüp Doğruyu Bulmanı Tafsiye Ederim.
   Ayrıca Kuranı Kerimin Türkçe Mealini Anlayarak Oku Ondan Sonra Yorumunu Yap.

  • Guzel kardesim seni yaradanin yanina vardiginda sordugun cevaplari muhakkak alacak sin, insallah bu guzel dunyamizdayken bulursunda hidayete varirsin, ve sorduklarin normal ve çunku Allahimi bulmadin, ki o sana her gun sabah aksami, ve onca nimeti vermis ve halen veriyo, unutma o Allahdir ki melekler ona Hz Ademi yarratiginda neiçin yarratiginda bizler her turlu emir lerini yerine getiriyoruz” ve o insan yeryuzunde kabiletiyle kendini yok edecek, zulmedecek, kan dokecek” Allahim da onlar ” benim bildiklerim sizler bilmezsiniz” Hz Ademe soyledi ogretiklerimi meleklere soyle” o da soyledi, melekler ” Allah. Sen her seye kadirsin bizler bunlari ogretmesen nerden bilebilirdik” sen yuce biz affet. Burda ki olanlar dunyamizda bizler bazi sorduklarimizda niye, niçin bu boyle diye cevap istiyorsan o soruyu hakkiyla istemektir, ve sorunun ne olursa olsun, Rabbim hiç bir kullunun gerçek bir soruyu geri çevirmez, bizler Daha yeni kesifler içerisindeyiz, onemli olan Allahim sizlere verdigi beden ve ruhu iyi kullanmak, çunku bu ikisini temiz tutarsan, Rabbim seni oyle bi gezegeni gosterirki, aklin durur ve mantik yurutmeye çalisirsin. Bende bizamanlar derdim bi kör dogan insan bu dunyada Benim gordugum hem guzel hemde uzucu seyleri gormeden anlamadan bu dunyadan goçup gidecek bu nasil bi adalettir? Ve bu ve bazi baska sorularin direk Allahima sordugumda cevabi aldim. Suan tek istedigim kabiletiminin en iyisin yapabilmektir. Ve bunlar nedir diye sorarsan kurani okumanizda cevaplari alacaksiniz hargiynen. Ve dediklerize Allahim muddet verdi , bizden sonra gelen çagi da ayni sorular içinde olacaklar ta ki ogrenmek için o sorulari soracaklar. Allahim hepimize en iyi ahlaki versin. Unutma seni 100 veya 1000 sene sonra unutmayan tek Allahim olacak seni baska iyi taniyan billen yoktur. Namazi kesfettiginde senin hayalbile edemedigini gormeye basliyacaksin. Ve Es selam

  • Yazdiklarinizi okuyorum gerçekten guzel düşünüp yazmış siniz şunu belirtmek isterim Allah ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor kullugunu doğru yapan cennete doğru yapmayan cehenneme diyor

 10. Yüce Allah cc buyuruyor ki ben insanoğlunun akıllıni KARIŞIK Yaratım benim işime Akıl erdiemez herkesi bir kabiliyet vermiş değişik akıl vermiş ve taşımıyacagi yükü vermemiş bazı şeyleri insanların iradesine hür bırakmış örneğin ben rizka kefilim sen istersen helalindan yoksa heramdan seçim senin imtihan dir

   • Elbette o imtihan ların çok faydası var.Evrenin tamamlanması sürecini hızlandırır. Bu yüzden zaten akıl vardır,kullanılarak insan eksiklerini tamamlamaya muktadirdir.Mabetlerin düzeltemediği olgunlaşması zaman isteyen beyinlere de medeni hukuk yaratılmıştır.

    • Bence siz kendinizi yormayın bu kadar. Bizim inandığımız kutsal kitabımızda Allah dileseydi herkes inanırdı diye yazıyor. Benim Allahım ne kadar yüce ki senin gibi onu inkar eden kuluna bile sürekli rızık veriyor. Önceki cevaplarda bir kardeşimizim belirttiği gibi bu söylediklerinin doğru olup olmadığını bizim inandığımız HESAP GÜNÜnde öğreneceksin ınşaAllah. Yine de Rabbimden sana hidayet diliyorum ve dünyadaki kısa yolculuğunu bitirmeden önce gerçeği idrak etmen için dua ediyorum. Kuranın RUM SURESİ 30.ayette belirtildiği üzere senin de fıtratında Rabbini bulabilme içgüdüsü mevcut. Tüm yapman gereken yaratılışında bulunan bu dürtünün peşinden git, gururuna yenilme. Çünkü son pişmalık fayda vermeyecek, Firavunu UNUTMA.

     • sağol Allah razı olsun kardeşim.Benim dinimle bir sıkıntım yok,yalnızca din üzerinden insanların ayrıştırılıp düşmanlıklar yaratılması zoruma gidiyor. İnsanlık tek elden aynı yerde yaratılmışsa bu düşmanlık ne için ben bunun cevabını bulamıyorum isyanım bunadır, insanlık önce ırklarda sonra topraklarda en sonda inanışlarda kendini parçalamıştır paramparça etmeyi beceren insan ırk,toprak,inaç düşmanlık üzerine yaşanıyor olması imtihanmı Allaha emanet olun.

     • Dünyevi bilgiler ile birbirimizi sorgulamak çok mantıklı değil. Biz yetişemesekte torunlarımız buna kesinlikle şahit olacaklar.Uzayda başka yaşayan koloniler gerçek ve birgün onlarla tanış olunucak. Allah sizi nasıl yarattı,kimin ümmetisiniz,ümmet olmak yettimi mezhebinizde varmı diye sorulacak. Yargı yapmak için daha çok erken evrenin yaşı 13,5 milyar yıl dünyamız ise daha çocuk yaşta 4,5 milyar yaşında, dinin evraka kaydedilmesi 2000 yıllık mesele. Evrenin yaşına göre dinin yaşını kıyasladığınızda , ACELE EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR. Ama insan oğlu sabredebilirmi !!!

     • ne adına olursa olsun insan oğlu kendi neslini inkar edecek kadar gözü dönmüş ,geldiği yeri mağara kovuklarında gübre yerken armaktansa sırmalı köşklerde ,tılsımlı elma ağaç diplerinden yaratılmış ,gübre yerine elma yiyerek yaşama başlamış olma rüyası işine gelmektedir…İŞTE KİBİR İNSANA BURADA GALİP GELMİŞTİR VE BENLİĞİNİ ESİR ALMIŞTIR. aşağıdaki yazılı sıfatlar bu dünyada yaşamışlardır bu gerçeği kim değiştirebilir ve hangi kılığa girmediklerini kim garanti edebilir. aşağıdakiler kehanet değildir gerçek BİLİM SONUÇLARIDIR : hominin, homoblis, rudolfonsis, hobiler,ergester,homo saplens,pirimatlar,NEANDERTAL. ama asilleşmiş kendini kutsal saymış insan oğlu kibirinden içindeki beraber gezdirdiği hatta filim ve maç seyrettirdiği gübresi ile hoş vakitler geçirdiğini aklına getirmek istemez. ÇÜNKÜ KİBİRİ AKLINDAN İKİ ADIM ÖNDE GİTMEKTEDİR.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.