Patrick Henry Kimdir

Patrick Henry Kimdir, Patrick Henry Hayatı Hakkında Bilgi

Henry, Patrick (d. 29 Mayıs 1736, Studley, Virginia – ö. 6 Haziran 1799, Red Hill, Brookneal yakınında, Virginia. ABD), Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın ön safla­rında yer alan siyaset adamı ve hatip. Bağımsız Virginia’nın ilk valisi olmuştur. Kadastro memuru, albay ve Hanover il mahkamesi yargıcı olarak görev yapan İskoçyalı John Henry’nin oğluydu. Ön yaşma değin yerel bir okulda sınırlı bir temel eğitim gördü. Daha sonra Eski Yunan ve Latin edebiyatı konusunda bilgili olan baba­sından özel dersler aldı. Gençliğinde iki kez giriştiği dükkân işletmeciliği ve çiftçilik işin­de başarısızlığa uğradı. 1754’te Sarah Shelton’la evlendi; giderek büyüyen ailesinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla hukuk öğrenimine başladı. Kısa sürede yetenekli bir avukat olarak kendini gösterdi. 1760’ta baroya kabul edilmesinden birkaç yıl sonra müşterileri ve kazancı hızla arttı. Özellikle keskin zekâsını ve tartışma yeteneğini iyi kullandığı ceza davalarında başarılı oldu. Anglikan rahiplerine tütün olarak verilen aylıkların üretim düzeyindeki yetersizlik ne­deniyle piyasa değerinin altında nakit para­ya çevrilmesini öngören bir koloni yasasının kral tarafından geri çevrilmesi Henry için önemli bir fırsat yarattı; aradaki farkı geri almak amacıyla açılan Parson Davası’nda (1763) üstün hitabet yeteneğini ortaya koy­ma olanağını buldu. Duruşma sırasında insanın belirli vazgeçilmez haklarla doğdu­ğuna ilişkin doğal haklar öğretisini parlak bir biçimde açıklayarak dinleyiciler üzerin­de derin bir etki bıraktı. İki yıl sonra koloni yasama organının alt meclisine seçildi. Ko- lonilerdeki belirli yayın ve belgelerin yasal bir damga taşımasını öngören Damga Yasa- sı’na karşı çıktı ve kolonilerin İngiliz Parla- mentosu’ndan bağımsız yasa çıkarma hakkı­na ilişkin bir dizi önerge hazırladı. Bu önergeleri savunmak amacıyla yaptığı ko­nuşmaların birinde, “Caesar’ın Brutus’u, I. Charles’ın Cromvvell’i vardı. III. George’un da…” diye başlayan sözleri “İhanet! İha­net!” çığlıklarıyla kesilince, konuşmasını “… bu örneklerden yararlanma şansı var. Eğer bu ihanet oluyorsa, bunu en iyi biçim­de kullanın” sözleriyle tamamladı. Henry, sonraki 10 yıl boyunca İngiliz yönetimine karşı radikal muhalefetin etkili bir önderi oldu. Koloniler arası işbirliğini geliştiren birinci Virginia Haberleşme Ko- mitesi’nin üyeliğini yaptı, 1774 ve 1775 Kıta kongrelerine delege olarak katıldL. 23 Mart 1775’te, Richmond’da, St. John Kilisesi’nde toplanan ikinci Virginia Kurultayı’nda öz­gürlüğün en büyük savunuculanndan biri olarak tanınmasını sağlayan konuşmasını yaptı. İngiltere ile savaşın kaçınılmaz oldu­ğunu belirttiği ve Virginia milis kuvvetleri­nin İngilizlere karşı çarpışmak üzere dona­tılmasını savunduğu bu ateşli konuşmasını şu ünlü sözlerle özetledi: “Başkalarının han­gi yolu izleyeceğini bilmiyorum; ama kendi hesabıma ‘ya özgürlük ya ölüm’ diyorum.”

Önergeleri kabul edilen Henry, Virginia kuvvetlerinin komutanlığına getirildi. Ama Güvenlik Komitesi’nin inisiyatifini kısıtladı­ğını öne sürerek 28 Şubat 1776’da istifa etti. Ardından 1776 Virginia Kurultayı’nın ilk eyalet anayasa taslağını hazırlamak üzere oluşturduğu komitede yer aldı. Aynı yıl seçildiği eyalet valiliğine 1777 ve 1778’de birer yıllık süreler için yeniden seçildi. Böylece yeni anayasanın izin verdiği ölçüde görevini kesintisiz sürdürdü. Savaş dönemi yöneticisi olarak General George Washing­ton’! bütün gücüyle destekledi ve 1777’de George Rogers Clark’m önderliğinde Illi- nois’a yönelik bir harekât düzenlenmesi emrini verdi.

Henry ilk karısının ölümünden sonra Do- rothea Dandridge’le evlenerek Henry ilin­deki çiftliğine çekildi. Bir süre sonra yeni­den kamu görevine çağrıldı; 1780-84 ve 1787-90 arasında eyalet meclisinin önde gelen üyeleri arasında yer aldı. 1784-86 arasında bir kez daha eyalet valisi olarak görev yaptı. 1787 Philadelphia (Anayasa) Kurultayı’na katılmayı reddetti. 1788 Virgi­nia Kurultayı’nda da ABD Anayasası’nın onaylanmasına karşı çıktı. Sonraki yıllarda farklı değerlendirmelere yol açan bu davra­nışının temelinde ilk tasarının gerek eyalet­lerin, gerekse bireylerin haklarını koruma­dığı korkusu ve Kuzey’in Mississippi Irma- ğındaki gemi işletme hakkını İspanya’ya bırakacağı kuşkusu yatıyordu.

Bununla birlikte hazırlanmasında önemli rol oynadığı Haklar Bildirisi’nin kabul edil­mesinden sonra, yeni federal yönetimle ilişkilerini düzeltme yoluna gitti. Aile so­rumlulukları ve sağlığının bozuk olması nedeniyle, federal yönetimde önerilen bir­çok üst düzey görevi kabul etmedi. 1799’da, eyaletlerin kendi başlarına federal yasaların anayasaya uygunluğunu belirleyebilmesini öngören Kentucky ve Virginia önergelerine muhalefet etmek amacıyla yeniden eyalet meclisi seçimlerine katıldı. Başarılı seçim kampanyası sırasında. Amerikan birliği için etkili bir çağrı niteliğindeki son konuşmasını yaptı. Meclisteki yerini alamadan Red Hill’ de evinde öldü.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.