Paragraf Tamamlama Soruları ve Konu Anlatımı Örnekleri

Paragraf Tamamlama Konu Anlatımı Örnekleri, Paragraf Tamamlama Soruları

PARAGRAF TAMAMLAMA

Paragrafı Baştan Tamamlama

Paragrafın başına gelebilecek cümlenin giriş cümlesi özelliği taşıması gerekir. 0 hâlde seçeneklere bakıldığında paragrafın konusunu veya ana düşüncesini ifade eden bir cümle aramak mantıklı olacaktır. Ayrıca seçenekleri elerken dikkat etmek gerekir ki giriş cümlesinde düşünceyi sonuca bağlayan “yani, kısaca, demek ki, bunun gibi, buna göre, oysa, üstelik” gibi bağlaçlar bulunmaz.

SORU

… Artık ne masallar var ne de o uslu uslu çocuklar. Televizyonda reklamları gördüğü anda kayıtsız bir şekilde ekrana yapışan, kendisi de yerinden reklama eşlik eden, sessizlik içinde izleyebilmek için çevresindekileri susturmaya çalışan ve yatağa girmeyi “reklamların bitmesi” koşuluyla kabul eden çocuklar var. Tabii ki masallar yerine de reklamlar… Bu noktada reklamlar için modern çağın uyku öncesi masalları denmesi şaşırtıcı olmamalı bizler için.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki­lerden hangisi getirilebilir?

A) Masal, gelişen teknoloji nedeniyle, eskide kalmış bir anlatı türü olmaktan kurtulamaz.

B) Televizyon reklamları, günümüzün masalları diyebileceğimiz bir şekle bürünmektedir.

C) Küçük çocukların, televizyon, krallığını kurup tahta geçene kadar, masal anlatılması koşuluyla yatağa girdikleri bilinirdi.

D) Çocukların televizyon reklamlarını masallara tercih ettikleri söylenebilir.

E) Yani, televizyon reklamları da bir çeşit masaldır günümüzde.

CEVAP

Bir paragrafın giriş cümlesini bulmak için parçada verilen ilk cümlelere bakılmalıdır. Parçada verilen “Artık ne masallar ver ne de o uslu uslu çocuklar” cümlesinin başına seçeneklerden hangisini getirmek parçayı anlamlı kılacaktır, bunun ilk cümledeki anahtar sözcüklerle bulmak gerekir. Seçenekleri girişe yerleştirdiğimizde parçanın anlam bütünlüğü göstermesi şarttır. Bu yöntemi uyguladığımızda C seçeneğinin en uygun giriş cümlesi olduğunu görürüz. Çünkü A, B, D ve E seçenekleri giriş cümlesiyle bağlantısı uygun olmayan cümlelerdir. Ayrıca B seçeneği parçadan çıkarılamayacak bir yargıyı içermektedir. Yine, parçada eleştirilen şey A’da savunulmaktadır. E’de paragrafın ana düşüncesi söz konusu olmakla birlikte bu cümle, girişe yerleştirildiğinde bu seçeneğin parçada verilen ilk cümleyle uyumlu olmadığı görülür. Doğru seçenek C’dir.

Paragrafı Gelişme Bölümünden Tamamlama

Paragrafta boş bırakılan bölüm paragrafın ortasında ise gelişme bölümünün özelliklerini taşıyan seçenekleri dikkate almak gerekir. Gelişme bölümünde bulunan örnekleme, karşılaştırma, somutlama gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmış p olabilir. Gelişme cümlesi kendinden önceki ve sonraki bölümlere ^ bağlı olduğundan tamamlanacak olan kısımda “halbuki, ise ve…” gibi bağlaçlar kullanılmış olabilir.

SORU

Nedir tiyatro? Tiyatroya neden gideriz? Tiyatrodan ne bekleriz? Boş zaman doldurmaya mı yarar tiyatro? Yoksa entelek­tüel bir etkinlik diye mi gideriz tiyatroya?………………………………………………………. Tiyatro, oyundan,yaşadığımız gerçeklere gönderme yapan fakat hiçbir zaman gerçeğin tıpatıp aynı olmayan, olası bir dünyadır. Ya da belli bir dönemde var olan görüşe göre; gerçeğe öykünmeyen, kendi gerçeğini kendi yaratan etkinliktir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Tiyatrolara giderken bunların cevabını hiç düşündünüz mü acaba?

B) Tiyatrolara giden yüzlerce seyirci belki de hiç sorma­mıştır bu soruları kendine.

C) Sırasıyla cevaplayalım bu soruları kendi kendimize.

D) Bu gibi sorular her zaman sorulmuştur bize.

E) Bir araya geldiğimizde tiyatronun nasıl ortaya çıktığını tartıştık

 

Paragrafı Sondan Tamamlama

Paragrafta tamamlanılması istenen bölüm paragrafın sonu ise seçeneklerde paragrafın sonuç bölümünün özelliklerin taşıyan bir cümle aramamız gerekir. Sonuç cümlesi ise ya ana düşünceyi içerir veya konuyu özetleyip sonuca bağlayan genel yargıyı ifade eder. Sonuç cümlesi genellikle parçayı sonuca bağlayan “işte, sonuç olarak, demek oluyor ki…” gibi sözcüklerle başlar.

SORU

Çeviri yapabilmek için yabancı dil bilmek yeterli değildir. Çeviri yapmak bir sanat eserini yeniden yazmak kadar önemlidir. İyi bir çevirmen, yabancı dili çok iyi bilmenin yanında, kendi dilinin anlam ve gramer özelliklerini çok iyi kavramalıdır. Ayrıca, çeviri yapacağı konuyla ilgili geniş bir kültürel birikime sahip olmalıdır. Sözgelimi, ziraat mühendisliği konusunda İngilizceyi çok iyi bilen bir insandan iyi bir şiir

CEVAP

Bu sorunun doğru cevabını bulmak için parçanın anlam bütünlüğünü koruyan cümleleri elemek gerekmektedir. Parçada savunulan düşüncenin belli olmaması birbirine zıt düşünceleri barındıran A,B,C seçenekleri ile D seçeneğindeki cümlelerin boş bırakılan yere yerleştirilmesi uygun olur. Ancak E seçeneği farklı bir konudan söz ettiğinden parçanın akışını bozacağı için boş bırakılan yere getirilemez. Doğru seçenek E’dir.

Paragraf Tamamlama Örnekleri, Paragraf Tamamlama Soruları ve Konu Anlatımı İle İlgili Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

4 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.