Özel Okullar Artık Bu Kurallara Uyacak

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde yapılan değişikliklere göre özel okulların sahip olmaları gereken bazı fiziksel özellikler var.

Özel okulların sahip olması gereken bazı standartlar getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı değişikliklere göre bir okulun özel okullar arasında yerini alabilmesi için bazı fiziksel özelliklere sahip olması gerekiyor.

Bu fiziksel özellikler arasında özel ilkokul, ortaokul, lise olarak eğitim verecek olan okullarda müdür odası, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, derslikler, kapalı beden eğitimi salonu, kütüphane, teneffüshane, oyun bahçesi, yemekhane, ibadethane gibi zorunlu bölümlerin bulunması olacak. Bazı okullar ise istek dahilinde yüzme havuzu yaptırabiliyor.

Yeni yönerge ile birlikte özel okullar belirli standartlara ulaştırılmaya çalışılıyor. Özel okullarda bulunan oyun bahçeleri için bile belirli standartlar öngörüldü. Oyun bahçelerinin tüm özel okullarda törenlere uygun olması,okulun sahip olduğu arsa üzerinde en az yeri kaplaması gerekiyor.

Özel okullardaki artış ile birlikte bir binada 2 özel okul açılabiliyor. Ancak bu durumda okulların her biri için farklı dosyalar hazırlanıyor. Ayrıca özel okulların Özel Okullar Değerlendirme Yönergesinde istenen özelliklere uyması gerekecek.

Özel okullarda öğrencilerin kalabalıklaşmamasına da özen gösterilecek. Ana okulu ve okulların ana sınıfı için kullanılan dersliklerinde bir öğrenciye düşen kullanım alanı 1 metrekareden az olamayacak. Bu alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kullanılan sınıflarda 1,2 metrekare olacak.  Okul dışındaki kurumlarda teorik dersler için kullanılan sınıflarda öğrenci başına kullanım alanının en az 1,2 metrekare, etüt merkezi ve uygulamalar için kullanılacak sınıflarda en az 1,5 metrekare olması gerekiyor.

Özel eğitim kurumlarının bahçesinde ya da binaya girişte merdiven varsa, engelli vatandaş ve öğrenciler için rampa gibi bazı önlemler alınması gerekiyor. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata göre yüzde 6’dan fazla olamayacak.

Zemin katı haricinde başka katları da kullanan ya da zemin katı kullanmadan diğer katları kullanan özel eğitim kurumlarında asansör olması zorunlu. Ayrıca asansörün TSE’nin belirlediği standarlara uygun olması gerekiyor.

Özel eğitim kurumları binaları için de bazı şartlar aranıyor.İlkokul, ortaokul ve liselerde bina yaşının en az öğretim yılı miktarı kadar, mesleki ve teknik eğitim veren liselerde her bir meslek grubunun öğretim yılı miktarı kadar dersliği bulunması gerekiyor. Özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde bir sınıfın en az 20 metrekare olması gerekiyor.

Dönüşüm programı dahilindeki 2018-2019’a kadar eğitim öğretimi devam ettirecek olan anaokullar veya diğer kurumlarda, müdür odası, okul öncesi eğitim sınıfı, yemekhane, tuvalet ve lavabo, tercihen müdür yardımcısı odası, rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası, uyku odası, kütüphane, çok amaçlı salon, mutfak, veli görüşme odası, drama odası, müzik ve görsel sanatlar sınıfı bulunması şartı getirildi.

Dönüşüm programı dahilindeki kurumlarda ayrıca oyun bahçesi tercihen olabilecek. Ancak diğer anaokullarında zorunlu olarak bulunmak durumunda. Bu oyun bahçelerinde her bir öğrenciye en az şekilde alan düşmesi sağlanacak.

Anaokullarında tuvalet de oldukça önemli bir konu. Yeni yönergeye göre anaokulundaki yaş gruplarına göre, her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo olmak zorunda. Tuvaletler kız öğrenci-erkek öğrenci şeklinde düzenlenecek ve bir tuvalet de engelli öğrenciler için ayrılacak.

İlkokulların Standartları

Daha önceki yönergede ilkokul, ortaokul ve liseler aynı başlıkta değerlendirilmişti. Yeni yönergede ise ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrı başlıklar altında değerlendirme yapıldı.

Özel okullara dönüşüm sürecine dahil olan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar ilkokul olarak çalışmaya devam edecek olan okullar ve diğer özel okulların ilkokul bölümlerinde, müdür, müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme odası, okul öncesi eğitim sınıfları, diğer sınıflar, kapalı beden eğitimi salonu, çok amaçlı salon, fen bilgisi laboratuvarı, kütüphane, teneffüshane, müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, oyun bahçesi, yemek salonu, mutfak, zümre odası, kantin, yardımcı personel odası, sağlık odası, veli görüşme odası, tuvalet ve lavabolar ile ibadethane bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca yüzme havuzu isteyen okullar isteğe yönelik olarak yaptırabilecek.

Dönüşüme tabi tutulan ilkokullarda, diğer ilkokullarda zorunlu olan öğrenci işleri bürosu, oyun bahçesi, okul öncesi eğitim sınıfı, yemekhane isteğe bağlı olarak belirlendi.

Dönüşüme tabi tutulmayan ilkokullarda ise aynı bina ya da yerleşkede bulunan okullarda sağlık odası, veli görüşme salonu, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemekhane, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane ortak olarak tasarlanabilecek.

Bir özel ilkokulun alabileceği toplam öğrenci, tuvalet ve lavabo sayıları, müzik ve görsel sanatlar sınıfının en az öğrenci aldığı sınıflara göre belirlenecek. 

Ortaokulların Standartları

Dönüşüm programına tabi ve mevcut ortaokullarda ilkokullarda zorunlu tutulan bölümlere ek olarak bilişim teknolojileri ve yazılım sınıfı, teknoloji tasarım sınıfı kurulması isteniyor. Ayrıca mevcut ortaokullar tercihen yüzme havuzu da barındırabilecek.

Dönüşüm programına tabi olmayan ortaokullarda, aynı bina ya da aynı yerleşkeyi kullanan tüm okullarsa sağlık odası, veli görüşme salonu, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemekhane, kapalı beden eğitimi salonu, kütüphane ortak olarak kullanılabilecek. Ayrıca ortaöğretim okullarında bulunan biyoloji laboratuvarı ve ortaokulların fen laboratuvarları ortak olarak kullanılabilecek.

Ortaokulların kontenjanı belirlenirken tuvalet ve lavaboların sayısı, laboratuvar, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri ve yazılım dersliğinin en az olduğu kontenjanlar esas alınacak.

Liselerin Standartları

Mevcut özel liselerde müdür, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme odası, sınıflar, kapalı beden eğitimi salonu, laboratuvarlar, bilişim teknolojileri sınıfı, teneffüshane, müzik sınıfı, görsel sanatlar sınıfı, oyun bahçesi, uygulama atölyesi (meslek liseleri için), büro hizmetleri odası, okul öncesi eğitim sınıfı, çok amaçlı salon, mutfak, zümre odası, kantin, yardımcı personel odası, sağlık odası, veli bekleme salonu zorunlu olarak bulundurulacak. Yüzme havuzu ise yine isteğe bağlı olarak bulundurulabilecek.

İbadethane Ortak Kullanılabilecek

Aynı binada veya yerleşkede bulunan ortaokul, ortaöğretim okulu veya okulları, sağlık odası, veli bekleme salonu, ibadethane, çok amaçlı salon, asansör, yemekhane, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak olarak kullanabilecekler. Ayrıca aynı kampüste olmak şartıyla tüm okullar ibadethane, kapalı beden eğitimi, salonu ve yemekhaneyi ortak olarak kullanabilecekler.

Aynı binada ya da kampüsteki diğer ortaöğretim kurumları rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odasını, müzik sınıfı ve görsel sanatlar sınıfını, öğretmenler odasını, arşiv ve dosya odasını, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarını, tuvaletleri ve oyun bahçesini ortak olarak kullanabilecek.

Yatılı liselerde ise kız ve erkek öğrencilerin kalması için farklı binalarda yatakhane tasarlanabilecek.

Temel Liseler

Dershanelerden özel okullara dönüşecek olan okullardan bazıları temel lise olacak. İşte bu temel liseler için de bir yönerge hazırlandı. Bu yönergeye göre mevcut özel liselerde bulundurulması zorunlu olan oyun bahçesi, bilişim teknolojileri sınıfı ve yemek salonu bu okullar için isteğe bağlı hale getirildi.

Temel liselerde kontenjan belirlenmesi tuvalet ve lavabo sayıları, laboratuvarlar, müzik ve görsel sanatlar sınıflarının en düşük kontenjanlı olanlarına göre gerçekleştirilecek. İkili eğitim verecek olan okullarda belirlenen kontenjanın 2 katı esas kontenjan olacak.

Her Kurs İçin En Az Bir Uygulama Dersliği

Yeni yönergeye göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren kurslarla ilgili de bazı şartlar getirildi. Bu şartlar dahilinde her bir kurs grubu için bir uygulama sınıfı açılması gerekiyor. Kurs dersliklerinde mesleki alanlar da önem taşıyor. Bir uygulama sınıfında en fazla 5 farklı program uygulanabilinecek.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de bahçeli müstakil binalarda eğitim vermesi gerekiyor. Bu merkezlerde öğrenci kontenjanı ile doğru orantılı büyüklüğü olan oyun bahçeleri bulundurulması isteniyor. Bahçede her bir bireye en az kare alan düşmesi gerekiyor.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki bölümler ile ilgili de yeni düzenlemeler yer aldı. Yeni yönergedeki düzenlemelere göre bu merkezlerde en az üç derslik olacak ve her derslik en az kareden meydana gelecek. Ayrıca en az iki uygulama dersliği olması zorunluluğu getirildi. Öğrenci sayısının 90’dan fazla olması durumunda da her 30 fazladan öğrenci için yeni bir uygulama dersliği oluşturulması gerekiyor. Uygulama dersliklerinin amacı dışında kullanılması da yasaklandı.

Zorunlu iki adet uygulama dersliğine sahip olan merkezler, o merkezde yapılamayan yüzme, basketbol, futbol gibi spor dallarından en  az bir tanesi ile en az bir yıl süreliğine protokol imzalayacak. Bu merkezlerin kontenjanları teorik derslerin yapıldığı sınıflar esasına bağlı olarak hesaplanacak.

eokul-meb.com

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.