Osmanlı’da Vergi Sistemi

Osmanlı Devletinde halkın ödediği vergiler; “Şeri Vergiler” ve “Örfi Vergiler” olmak üzere ikiye ayrılır.

1- TEKALİF-İ ŞER’İ VERGİLER:

Müslümanların yani şeriatın ödemiş olduğu vergilerdir ve bu vergiler ikiye ayrılır:

 • Öşür: Müslümanların toprak ürünleri için ödediği vergilerdir. Müslüman halk ürettikleri ürünlerin onda birini vergi olarak devlete verir.
 • Haraç: Müslümanl olmayan halk tarafından devlete ödenen vergi idi ve bu vergi iki gruba ayrılıyordu.
  – Haracı Mukassem: Elde edilen ürünler için Müslüman olmayan halkın verdiği vergilerdir.
  Haracı Muvazzaf: Müslüman olmayan halkın kullandıkları toprakları için verdikleri vergidir.
 • Cizye: Müslüman olmayan erkeklerin askerlik yapmadıkları için ödedikleri vergiye verilen isimdir.

2- TEKALİF-İ ÖRFİYYE:

Padişahın kendi isteği üzerine halka koyduğu vergilerdir. Bu vergilerden bazıları düzenli olarak halktan alınırdı ancak bazı vergiler de olağanüstü durumlarda toplanmaktadır.

 • Çift Resmi: Reayanın sipahilere ödediği toprak vergisidir.
 • İspenç: Müslüman olmayan halkın ödediği çift resmidir.
 • Çift Bozan Resmi: Sahiplendiği toprağı izinsiz ve habersiz bir şekilde terk eden ya da üç sene üst üste ekmeyen halktan alınan vergidir.
 • Avarız Resmi: Olağanüstü durumlarda divanın kararı ve padişah emri ile toplanan vergilerdir.
 • İhtisab Resmi: Damga tartı ölçü işlemlerinden alınan vergidir kısaca noter vergisidir diyebiliriz.
 • Ağnam Vergisi: Halktan hayvan sayısına göre alınan vergidir.
 • Müsadere: Devlet hazinesinden hakkı olmayan bir şekilde kazanç sağlayan kişilerin mallarına devletin el koymasıdır.
 • İmdad-ı Seferriye: XIX. yüzyıl sonrasında ordunun savaşa çıkmadan önce halktan topladığı vergidir.
 • Bac Resmi: Çarşı ve pazarcılardan alınan yer vergisidir.
 • Bennak / Arusane: Evli kişilerden alınan evlilik vergisidir.
 • Mücerred: Yirmi yaşını geçmiş olan vatandaşlardan alınan bekarlık vergisidir.
 • Derbent Resmi: Köprü ve geçitlerden alınan vergidir.

Osmanlıda Vergi Sistemi Kısaca Bahsettiğimiz Yazımız İçin Yorumlarınızı Hemen Bize Yazın. 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.