Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı Nasıldır

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde toplum yapısının nasıl olduğunu açıklayacağız.

Osmanlı Devletinde toplum yapısı; yönetenler (askeri) ve yönetilenler (reaya) şeklinde iki kategoride incelenmektedir.

Yönetenler; Osmanlı Devletinde yönetenler üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; seyfiyye, ilmiyye ve kalemiyyedir.

 Seyfiyye; Bu grup direk olarak padişahdan yetki alan asker ve yöneticilerden oluşur. Bu grupta bulunan başlıca görevli sadrazamdır. Bu gruptaki yöneticiler devşirme ve tımar sistemine esas kılınmıştır.  Bu görevliler hizmetlerine karşılık  dirlik alırlardı.
 İlmiyye ; İlmiye grubu; kazaskerler, kadılar, şeyhülislam ve müderrislerden oluşur.                                                                                            Kalemiyye; Devletin en üst yöneticilerinden oluşan gruptur.  Devletin dış devletlerle ilgili tüm yazışmalarını bu gruptaki yöneticiler gerçekleştirirdi. Bu grupta  defterdar, nişancı ve reisü’l-küttap gibi yöneticiler bulunur.

Yönetilenler; Yönetime katılmayan , geçimini tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi gibi sektörlerde üretim yaparak sağlarlardı. Bulundukları toprak ve ürettikleri ürün için devlete belli bir miktar vergi ödemek yükümlülüğü taşırlardı. Bu gruptaki halk; farklı din, mezhep ve ırklara mensup kişiler bulunurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.