Osmanlı Devleti Divan Teşkilatı Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti Divan Teşkilatı Hakkında Bilgi Kısaca, Osmanlı Devletinde Divan Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde devlet ile ilgili bütün kararlar padişahın başkanlık ettiği divanda alınırdı. son kararlar divan danışmanlığında padişahtan çıkardı. Savaş ve barışla ilgili, halkın idaresi ve huzuru burada alınan kararlara bağlıydı.

Padişahın söylediği son sözler emir kabul edilir ve bu emirlere ferman adı verilirdi. Fatih sultan Mehmet’ten sonra divan üyelerinin daha rahat konuşabilmesi için divana Sadrazamların başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır.

Veziri Azam: Günümüzdeki başbakan gibi görevleri vardı. Padişahtan sonra Osmanlı Devleti içinde en yetkili kişi veziri azamlardır. Sadrazam da denir. Devlet memurlarının atanma ya da görevden azledilme işlemleri sadrazam tarafından yapılır. Padişahın mührünü de taşıyan sadrazam savaş zamanlarında, padişahın orduya komutanlık etmediği durumda ordunun başına geçerdi.

Vezirler: Veziri azamın altında çalışan vezirler günümüzün bakanlarına tekabül etmektedir. Devlet meselelerinin çözümünde sadrazama yardımcı olmaktadırlar. Ancak sınırlar genişledikçe ilgilenilmesi gereken topraklar artmış ve sadrazam sayısında artırıma gidilmiştir.

Kazaskerler: Günümüzdeki adalet bakanı ile eşdeğerdir ve büyük davalar ile ilgilenir. Adalet görevlisidir. Adli makamlarda çalışan kadıların ve müderrislerin görevlendirilme ve görevden alınmaları ile ilgilenirdi.

Defterdar: Günümüzdeki maliye bakanının uğraştığı işler ile uğraşır, devletin bütçesi ile ilgili düzenlemeler yapardı. Gelir ve gider dengesinin kontrolünü sağlardı.

Nişancı: Devletin fethettiği toprakları deftere kaydeder ve devlete getirdikleri gelirleri göz önünde tutarak devlet memuru atamalarını yapardı. Diğer devletlere gönderilen mektuplara ya da alınan diğer yazılı kararların altına padişahın tuğrasını defterdar çekerdi. Devletin işleyişini ve kanunlarını çok iyi bilen defterdarlar divanın önemli kişileri arasındaydı.

Şeyhülislam: Günümüzde müftüye karşılık gelen şeyhülislam bir İslam ülkesi olan Osmanlı’nın dini kurallara uygun şekilde yönetilmesini sağlardı. Divanda verilen kararların dine uygun olup olmadığı ile ilgili görüş bildirir, fetva verirdi. Kanuni döneminde büyük önem görmüş ve sadrazam ile eşit sayılmıştır.

Kaptan-ı Derya: Osmanlı’nın yükselme döneminde oluşan önemli donanmalar ile divan üyesi haline gelmiştir. O dönemin tüm donanmaları ile ilgili en üst düzey yetkili kişidir.

Osmanlı Devleti Divan Teşkilatı Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

9 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.