Normlar Hiyerarşisi Nedir

Hukuk kaynaklarının sıralanmış olduğu normlar hiyerarşisinin ne old.uğunu yazımızdan öğrenebilirsiniz

Normlar hiyerarşisi; hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkilerini incelemiş ve düzenlemiş bir tablodur. Normlar hiyerarşisi sayesinde hangi yazılı hukuk kaynağının öncelik ve önem taşıdığını biliriz.

Normlar Hiyerarşisi ise şu şekildedir;

Anayasa > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Genelge > Yönerge şeklinde oluşmaktadır.

Anayasa; Bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini, yönetimdeki kişilerin değişmesni bir sisteme dönüştüren ve vatandaşın tüm hak ve özgürlüğünü koruyan kurallar bütününe verilen addır.

Kanun; Normal hiyerarşisi bakılarak anayasadan sonra gelen hukuk kurallarıdır. Bu kuralları TBMM yapar. Kanunları Cumhurbaşkanı onaylar ve resmi gazetede yayımlanarak geçerlik kazanır. Kanun Hükmünde Kararname ve Uluslararası antlaşmalarda kanunlarla eş değer sayılmaktadır.

Tüzük; Normlar hiyerarşisinde kanunlardan sonra gelen kurallardır. Bu kurallar kanunların işleyişini göstermek amacıyla çıkarılır.

Yönetmelik; Normlar hiyerarşisinde tüzüklerden sonra ygelen kurallardır. Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanına giren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını geçerli kılmak için bu tarz kurallar koyar.

Genelgeler; Normlar hiyerarşisinde yönetmeliğin ardından genelge ve yönergeler gelir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.