Muhammed Mehdi Kimdir

Muhammed Mehdi Kimdir Kısaca

Muhammed Mehdi Kimdir

Muhammed Mehdi Kısaca Hayatı

On birinci İmam Hasan Askerî’nin oğlu olan İmam Mehdî (a.f.) hicrî 255. Yılda Şaban ayı’nın on beşinde Samarra’da bir sabah vakti dünyaya geldi.

Resulullah şöyle buyurdu: “Benim Ehl-i Beytim’den, benimle aynı isimde olan biri gelip hükümete geçmedikçe dünya sona ermez”

Sünen-i İbn-i Mâce, “fiten” bölümü, “Hurucu’l – Mehdi” kısmında, Müsned-i Ahmed ve diğer kaynaklarda Ali b. Ebi Talib (a.s) kanalıyla Resulullah’tan (s.a.a) şöyle rivayet ediliyor: “Mehdi biz Ehl-i Beyt ‘tendir. Allah Tealâ bir gecede onu kıyama hazırlayacaktır.” Bu hadisi diğerleri de kaydetmişlerdir.

Alevilik inancında çok büyük önemi olan bu zuhur sabırsızlıkla beklenmektedir. Mehdi’nin (a.s) zuhurunun ilmi, yalnız Allah (c.c)’ın katındadır. İmam Bakır’a (a.s) “Mehdi’nin zuhurunun belli bir tarihi var mıdır?” diye sordum. Üç defa şöyle buyurdu: “Her kim zuhurun vaktini tayin ederse yalan söylemektedir.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.