Mısır El Ariş Kenti

Mısır El Ariş Hakkında Bilgi

El Ariş- , Mısır’ın Sinaü’ş-Şimaliye (Kuzey Sina) ilinin (muhafaza) yönetim merkezi, kent. Akdeniz kıyısında bulunan kent, ül­kenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası­nın en büyük yerleşim birimidir. 1967’den, yeniden Mısır’a bağlandığı 1979’a değin israil askeri yönetimi altında kalan kent, Sina’nın en uzun mevsimlik akarsuyu olan Ariş Irmağının ağzına yakındır. Bu ırmak genellikle. Kitabı Mukaddes’te adı geçen ve

Eski Ahit’e göre Kutsal Topraklar’ın gü­neybatı sınırını oluşturan Mısır Irmağıyla (İbranice: Nahal Mizrayim) özdeşleştirilir.

İlkçağ yazarlarınca Rhinocorura olarak ad­landırılan kentin adı, hiç değilse IO 2. yüzyıldan bu yana anılmaktadır. Romalı komutan Titus İS 1. yüzyılda Yahuda eyaletini istila hazırlıklarını burada yaptı. Daha sonra Kudüs’ün haçlı kralı I. Baudou­in Mısır’a yaptığı bir seferden dönerken 1118’de burada öldü. Ortaçağda zengin bir ticaret merkezi oldu. Napoleon’un başarı­sızlıkla sonuçlanan Filistin seferi sırasında 1799’da ele geçirdiği kentte, Fransızların Mısır’ı boşaltmasını öngören sonuçsuz bir antlaşma imzalandı.

20. yüzyılın başlarında el-Ariş ve çevresi Siyonistlere Filistin yakınlarında bir yerle­şim bölgesi olarak önerildiyse de tasarı 1902’de Mısır’ın İngiliz valisi Lord Cromer tarafından reddedildi. 1906’da Mısır ve Osmanlı toprakları arasındaki sınır Akdeniz-Akabe Körfezi boyunca çizilince el-Ariş kesin olarak Mısır sınırları içinde kaldı. Kent eskiden, I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından yapılan ve Sina’yı boy­dan boya geçen demiryolunun istasyonların­dan biriydi. Ancak, israil 1967’den sonra güvenlik nedeniyle bu hattın el-Ariş’ten Süveyş Kanalına kadar uzanan bölümünü imha etti.

Kentin ekonomisi tarıma (hurma ağacı ve keneotu tohumu), balıkçılığa ve bıldırcın avcılığına dayanır. Küçük bir hintyağı fabri­kası vardır. 1970’lerin sonlarında Sebha- tü’l-Berdavil’de (Berdavil Gölü) ticari balıkçılık yapılmaya başlandı. Kentin he­men güneyindeki madenlerden elde edilen kömür 1980’de işletmeye açılan bir elektrik santralında kullanılır. İlin hükümet dairele­rinin toplandığı yer olan kent, aynı zaman­da Mısır ve İsrail arasındaki karayolu ticare­tinin aktarma merkezlerinden biri durumu­na gelmiştir. 1980’de turistik tesisler de açılmıştır. Kent karayoluyla Süveyş Ka­nalı bölgesine ve İsrail’e bağlıdır. Kentte havaalanı vardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.