Manas Destanı Hakkında Bilgi Kısaca

Manas Destanı Nedir Özet, Manas Destanı hakkında kısaca bilgi

MANAS DESTANI (Edebiyat)

Manas, Kırgızlara ait bir kahramandır ve adına gelişmiş bir destandır. Kırgızlar, M.Ö. 201 yılında, Kem (Yenişey) kaynak­larında ve Sayan dağlarında yaşayan Türk kökenli bir kavimdir. Miladi VIII. yüzyılda Bars Bey, Bilge Hakan’ın (716- 734) emrinde bulundu. Hemşiresi ile ev­lendi. İsyan edip öldürüldü.

Kırgızlar 840′ da devlet kurdular. Da­ha sonra Mogollara bağlı olarak beylikelr halinde yaşadılar. XVI. yüzyıla kadar Şamanizmi benimsediler.

Manas destanı Sagımbay Orazbale- oğlu (1867-1930) yıllarında tesbit edilme­ye başlandı; Bu on sekiz yıl sürdü, 180.378 mısra derlendi.

Destan hakkındaki ilk bilgi 1849 yılın­da Franel adlı bir Rus memurunun hükü­mete sunduğu raporla verilmiştir, ikinci olarak, Orta Yüz Kazak Prenslerinden Çokan Velihanov, 1856 yılında Kazaklar arasında dolaşırken Manas destanını keşfetti. 1861 yılında “Congarya etüdü” adlı makalede destanı duyurdu.

Çokan Velihanov’dan sonra Manas destanının önemli bir rivayeti Türkolog, W. Radloff tarafından tesbil edildi. 1885 de “Türk Halk Edebiyatı Örnekleri” küliyatının 5. cildi olarak basıldı.

1958 yılında, Sagımbay Orazbakoğlu rivayeti 4 cilt halinde yayımlandı ki, bu destanın yarısı denmektedir.

Destanın çekirdeği, Kırgızların IX. yüzyılda devlet kurdukları Minüsin boz­kırlarından kaynaklanmıştır. Manas destanı özellikleri hakkında bilgi verdik.

7 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.