Magna Carta Nedir Kısaca Maddeleri

Magna Carta maddeleri, Magna Carta nedir kısaca bilgi

MAGNA CARTA (Tarih)

İngiltere Kralı John’un, 1215’te, İngiliz derebeylerinin isteği ve zoru ile imzaladığı fermana “Magna Charta” (Yüce Ferman) denir. İngiltere’de halkın kişisel dokunul­mazlığını, haklarını tanıyan ilk siyasi bel­ge olarak kabul edilen Magna Carta, İngi­liz demokrasisinin temelini meydana getirir.

Bu ferman bugün, tarihi bir belge ola­rak Londra’daki British Museum’da saklan­maktadır. Magna Carta’da 63 madde var­dır. Bunların arasında özellikle üçü önemlidir. Bunlar:

1-   Yürürlükte olan yasalar uygulan­maksızın hiçbir yurttaş, tevkif edilemez, hapsedilemez, malları elinden alınamaz.

2-   Adalet satılamaz, geciktirilemez, hür olan hiçbir yurttaş ondan yoksun kılı­namaz.

3-  Kabul edilmiş olanların dışında hiç­bir vergi yüksek rütbeli kilise adamların­dan, baronlardan meydana gelen bir kuru­lun rızasını almadan, haciz koydurarak, ya da zor kullanarak toplanamaz.

Kral John’dan sonra tahta geçen 37 İngiliz kralı, İngiltere’yi, Magna Carta’ya uyarak idare etmiştir. Bir ara Magna Carta’nın derebeylerince yanlış bir şekilde, ya da işlerine geldiği gibi yorumlandığı olduy­sa da 1600’den sonra bunlara engel olun­muştur.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.