Leonhard Euler Eserleri

Leonhard Euler Eserleri Nelerdir, Leonhard Euler Eserleri Yapıtları

Leonhard Euler’in eserlerine en alttan göz atabilirsiniz. Leonhard Euler, İsviçreli matematik bilginidir. Yeni kav­ram ve yöntemlerle zenginleştirdiği matematik bilimini bütünlüğe kavuş­turan çalışmalarıyla, 18.yy’ın en bü­yük matematikçisi olarak kabul edilir. İşte Leonhard Euler eserleri hakkında detaylı bilgi :

Analiz, cebir, geometri, sayılar kuramı, diferan­siyel ve integral hesabı, fonksiyonlar, sonsuz seriler, değişimler (varyasyonlar) hesabı gibi matematiğin hemen her alanına katkıda bulunan Euler, fizik ve astronomi alanında da değerli çalışmalar yapmış, özellikle matematiksel fiziğin gelişmesini büyük ölçü­de etkilemiştir. Daha çok sentetik ve geometrik yöntemlere dayanan mekaniğe analitik yöntemleri başarıyla uygulamış, katı cisimlerin hareketine, es­neklik kuramına, akışkanlar mekaniğine, manyetizma ve optiğe ilişkin çalışmalarıyla bu bilim dalının matematiksel temeller üzerine oturtulmasında önemli bir rol oynamıştır. Astronomide özellikle gök meka­niğine ağırlık vererek, gezegenlerin hareketini, karşı­lıklı çekim etkisinden ileri gelen tedirginlikleri incele­miş, kuyruklu yıldız ve gezegenlerin, özellikle Ay’ın yörüngesini çok küçük bir yanılma payıyla hesaplama olanağı veren yöntemin kuramsal temellerini atmıştır.

Kendisinden önceki matematikçilerin çalışmala­rını sistemli bir yapıya kavuşturan, kanıtları bugünün ölçüleriyle istenilen kesinlikte olmasa da matematiğin birçok dalına yeni yöntem ve kavramlar getiren Euler, bu yöntemleri öbür bilim dallarına da uygulayarak, 18.yy bilim düşüncesinin boyutlarını çağının ötesine götürmeyi başarmıştır.

Leonhard Euler Eserleri :

Mechanica sive motus scientia analytice expósita, 2 cilt, 1736, (“Mekanik ya da Hareket Biliminin Analitik İncelemesi”); Theorıa motuum planeta­rum et cometarum, 1744, (“Gezegenlerin ve Kuyruklu yıl­dızların Hareket Kuramı”); Introductio in analysin infinitorum, 2 cilt, 17^8, (“Sonsuzlar Analizine Giriş”); Institu­ciones calculi differentialis. 1755, (“Diferansiyel Hesabın ilkeleri”); Theoria motus corporum solidorum, 1765, (“Katı Cisimlerin Hareket Kuramı”); Institutiones calculi integralis, 4 cilt, 1768-1794, (“integral Hesabın İlkeleri”); Vollständige Anleitung zur Algebra, 2 cilt, 1770, (“Cebire Ayrıntılı Giriş”); Leonhardi Euleri Opera omnia: Opera mathematica, 29 cilt, Opera mechanica-et astronómica, 31 cilt, Opera physica, miscellanea, epistolae, 12 cilt, (ö.s.), 1911-?, (“Leonhard Euler’in Toplu Yapıtları: Matematik, Mekanik ve Astronomi, Fizik, Diğer Konular, Mek­tuplar”).

Leonhard Euler Eserleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.