Kütle çekimi yarıçapı

Kütle çekimi yarıçapı nedir

Kütle çekimi yarıçapı, schvvarzschild ya riçapi olarak da bilinir, bir cismin, parçacıkları arasındaki çekim kuvvetlerinin etkisiyle geri dönüşsüz biçimde çökmeye uğrayacağı yarıçap sınırıdır. Bu yarıçapın altında cisim kendi üzerine çöker. Kütleçekimi çökmesi olayının, çok büyük kütleli yıldızların kaçı­nılmaz sonu olduğu düşünülmektedir (bak. kara delik).

M kütleli bir cismin kütleçekimi yarıçapı (/?„), Rg = 2GMİC- formülüyle bulunur; bu­rada G evrensel kütle çekimi sabiti, c ise ışık hızıdır.

İnsan boyutunda küçük kütleli bir cisim için kütleçekimi yançapı 10-23 cm düzeyin­dedir; bu, atom çekirdeğinden daha küçük­tür. Güneş gibi tipik bir yıldız için ise bu değer yaklaşık 3 km dolayındadır.

Konuyu 20. yüzyılın başlarında ilk incele­yenlerden biri, Alman fizikçi ve astronom Karl Schvvarzschild olmuştur; bu nedenle kütle çekimi yarıçapı kimi zaman onun adıy­la anılır.

2 yorum

  1. Bildiğimiz üzere bir insanın istediği şey çevre etkileri kadardır.Yani istediğiniz şey gerçekleşmiyorsa nedeni çevrenizde(ülkemizde)bozuk insanların olmasıdır.Bozuk insan örnek:Çok kıskanç,kendini bilmez…falan filan?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.