Kurgu Nedir

Kurgu Nedir, Kurgu tanımı sözlük anlamı ne demek

Kurgu, montaj olarak da bilinir, sinema sanatında, aralarında tema bağlantısı bulu­nan ayn film bölümlerinin bir araya getirilip düzenlenmesi işlemi. Filmin yönetmen, kurgucu, ses ve görüntü teknisyenleri tara­fından parça parça ve titizlikle oluşturulma­sına olanak verir. Görsel kurgu, çekimleri bir öyküyü krono­lojik sırayla anlatmak üzere birleştirebilir ya da görüntüleri istenen etkiyi yaratmak, düşünce çağrışımlarını görsel olarak ifade etmek amacıyla arka arkaya getirebilir. Çağnşımı aktaran bu tür kurgunun bir örneği Sergey Ayzenştayn’ın Staçka (1925; Grev) adlı filminde yer almış, Ayzenştayn, işçilerin askerler tarafından katledildiği sah­neyle mezbahada kesilen hayvan görüntüle­rini art arda kurgulamıştır. Sanatsal anlatım sağlamak için sesler de kurgulanabilir; diyalog, müzik ve ses efekt­leri karmaşık biçimlerde birleştirilebilir. Buna bir örnek de Hitchcock’ın Blackmail (1929; Şantaj) filmidir. Bu filmde “bıçak” sözcüğü, cinayet işlediğini sanan korku içindeki bir kızın düşüncesinde sürekli yine­lenir.

Kurgu tekniği sinema sanatının başlangıç yıllannda Edvvin S. Porter ve D.W. Griffith gibi ABD’li yönetmenlerin yapıtlarıyla önem kazanmış, Sovyet sinemacıları tara­fından geniş boyutlu olarak ele alınmış, Lev Kuleşov’un başlattığı deneyleri izleyen ça­lışmalarla, Vsevolod Pudovkin ve özellikle Ayzenştayn tarafından kuramsal düzeyde de geliştirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.