Kurban Bayramının Anlamı

Kurban bayramı anlamı neden kutlanır, Kurban bayramı anlamı

Allah dostu bir peygamber olan İbrahim (a.s.) bir adakta bulunmuş, Allah ona bir oğul baş-ederse oda oğlunu Allah yoluna kurban verecekmiş. Aradan uzun zaman geçmiş İbrahim peygamberin bir çocuğu olmuş ve adadığı adağını da unutmuş gitmiş. Bir gün rüyasında oğlunu kurban ettiğini görüyor ve can havliyle yataktan fırlıyor. Daha sonra 3 gün bu rüyayı görmesi tekrarlanıyor. Peygamberlerin rüyasının ve tabirlerinin vahiy olduğuna inanılır. İbrahim a.s. da rüyasını, oğlunu kurban etmesi gerektiği şeklinde tabir eder ve böylece bu tabir de vahiy olmuştur. Böylece Hz. İbrahim’in bu vahyi yerine getirmesi gerekir.

Elbette bir insanın çocuğunu kurban etmesi oldukça zordur. Fakat bir peygamberin vahyi yerine getirmemesi daha zordur. İbrahim a.s büyük bir imtihanın içinde olduğunu idrak eder. Bir an bile gözünü kırpmadan Rabbine itaat eder ve olanları oğlu İsmail aleyhi’s-selâm’a anlatmaya karar verir.

Bu konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de yazılanlara göz atalım: Allah-uTeala buyuruyor ki :

“İbrahim ‘Ey Rabbim, bana iyilerden (bir oğul) ihsan et’ dedi. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa gelince, ‘Ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı gôrüyorum, bir düşün, ne dersin ?’ dedi. (İsmail) Babacığım, sana ne emrolunuyorsa yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın.’ dedi. Her ikisi de Allah’a teslim oldular (Allah’ın emrine boyun eğdiler). İbrahim, oğlunu şakağı üzerine yatırdı. Biz de ona şöyle seslendik: ‘Ey İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı.’ Dedik ve ona (İsmail’e karşılık ) büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim’e. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Çünkü 0, bizim mümin kullarımızdandır.” (1)

Görüldüğü üzere , Kur’an da Hz. İbrahim’in gördüğü rüyanın vahiy olduğunu ispatlamıştır. Çünkü Cenâb-ı Hak kendisine : “Ey İbrahim, gördüğün rüyaya gerçekten sadakat gösterdin.” buyurmuştur.

Daha sonra ne mi olmuş ? İbrahim a.s, oğluna durumu anlatır ve İsmail aleyhisselam eşsiz bir itaatlik örneği göstererek ” Babacığım , emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun” demiş ve kurban edilmeyi kabul etmiştir. İbrahim peygamber Allah’ın emrine  uyarak oğlunu kurban etmek üzereyken  Cenab-ı Hak, İsmail’in yerine bir koyun kurban etmesini emretmiştir. Bu, Allah’ın insanlığa verdiği büyük bir lütufdur. Allah, o zaman İsmail aleyhis-selamı  Hz. İbrahim’in aracılığı ile kurban etmekten korumasaydı korkarız insanlar, insan kurban etme gibi korkunç bir geleneğe sahip olabilirdi.

İbrahim a.s o zaman oğlu yerine Cenâb-ı Hakk’ın kendisine gönderdiği koçu kurban etmiştir. Ondan sonra  kurban Hz. İbrahim’den bize sünnet olarak kalmıştır.

Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına neden olan bir ibadettir. “Kurban”kelimesinden çıkan anlam budur. İnsan kurban keserek İbrahim (a.s.) gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakârlığa göğüs gereceğini kanıtlamış olur

Allah’ın hoşnutluğunu ve merhametini kazanmak için yapılmış herşeyde  iyi niyettir esas olmalıdır. Kurban ibadetinde de iyi niyet ve ihlas esas olmalıdır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanıyor:
“Onların (kurbanların ) ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır.” (2) Esasen Allah Teâla ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Maide suresindeki şu ayet-i kerimeler bu konuyu bir örnek vererek açıklıyor. Allah Tealâ buyuruyor.

“(Ey Muhammed) Onlara Adem’in iki oğlu ile ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti (Kurbanı kabul edilmeyen ötekine).
-Seni öldüreceğim, demişti. Diğeri ise :
– Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder, dedi ve devam etti : “Allah’a yemin ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” dedi. (3)

Bundan da anlaşılıyor ki kurbanda aslolan iyi niyet ve bağlılıktır.Niyeti salih kişinin kurbanı kabul görürken kötü niyetli kimselerin kurbanı kabul olmaz.

Sevgili Peygamberimiz de bu konuda şöyle buyurmuştur :
“Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.”(4)

Kurban, İslâm’daki bir çok şeye kadir iken bunlardan biri de sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya yaptığı katkıdır. Kurban varlıklı kişilerin tükettiği etlerin yılda bir kez de olsa yoksulların boğazından geçebilmesi açısından önemlidir.Zengin ile fakir kişilerin arasına kurulan bir köprüdür.

Kurban Bayramının Anlamı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. Benim sorum su Hz. Ibrahimme koc indiginde allah darafindan ondan sonra hersene kurban olmusmu yoksa islam geldikten sonrami hersene kuban gesilmis bu sorumu cevablar saniz sevinirim.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.